"amount of money" in het Nederlands

EN

"amount of money" - vertaling Nederlands

EN

amount of money {zelfstandig naamwoord}

volume_up
amount of money (ook: sum of money)
We have given an enormous amount of money under the MEDA Programme.
We hebben een enorm geldbedrag gegeven in het kader van het Meda-programma.
This large amount of money cannot be made available until we see a comprehensive peace agreement.
Dit grote geldbedrag kan pas worden uitgekeerd als er een alomvattend vredesakkoord is gesloten.
You would expect that as the amount of money on the table increases, people would cheat more, but in fact it wasn't the case.
Je zou verwachten dat met het verhogen van het geldbedrag, mensen méér zouden bedriegen, maar zo was het niet.

Voorbeeldzinnen voor "amount of money" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDo you think they have the capacity to deal with such a large amount of money?
Denkt u dat deze landen de capaciteiten hebben om met zoveel geld om te gaan?
EnglishMany African-Americans who never work got minimum amount of money to survive.
Veel Afrikaans-Amerikanen werken nooit maar krijgen een minimumbedrag om te overleven.
EnglishThe SAVE I programme was very small beer, a very small amount of money.
Het SAVE I programma was zeer bescheiden en vertegenwoordigde zeer weinig geld.
EnglishThe amount of money spent on this policy is also ridiculously large.
Het bedrag dat voor dit beleid wordt uitgetrokken is bovendien belachelijk hoog.
EnglishWe all know that a common European defence would cost a fair amount of money.
We weten allemaal dat een gezamenlijke defensie op Europees niveau een dure kwestie wordt.
EnglishThere is actually an incredible amount of money to be dealt with here.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel geld daar moet worden getransfereerd.
EnglishOne aspect is the fact that a huge amount of money is being spent on this exhibition.
Een van die aspecten is dat de tentoonstelling ons een massa geld kost.
EnglishSo we're spending an enormous amount of money and leaving most of the energy down there.
We besteden enorme bedragen en het laten van het merendeel van de energie daar beneden.
EnglishAnd they get a message by computer saying person one sent you this amount of money.
Zij krijgen een bericht per computer waarin staat: "Persoon één heeft je dit bedrag gestuurd.
EnglishAmericans spend the same amount of money on the upkeep of their lawns!
De Amerikanen geven hetzelfde bedrag uit voor het onderhoud van hun gazon!
EnglishWe have given an enormous amount of money under the MEDA Programme.
We hebben een enorm geldbedrag gegeven in het kader van het Meda-programma.
EnglishThis amounts to around EUR 10 billion, a significant amount of money.
Het gaat om ongeveer 10 miljard euro, hetgeen een aanzienlijk bedrag is.
EnglishWe spend that amount of money almost without thought on nuclear fusion.
Wij hebben echter zoveel geld bijna achteloos aan kernfusie besteed.
EnglishThe same amount of money needs to be put aside for a wide range of different risks.
Voor een breed scala aan verschillende risico's moet een gelijke hoeveelheid geld opzij worden gezet.
EnglishThere has been a huge growth in the amount of money being used to support this production.
Het bedrag dat voor de ondersteuning van deze productie wordt uitgetrokken, is enorm gestegen.
EnglishIt does not add to production in any way and it is a relatively small amount of money.
Het leidt geenszins tot een toename van de produktie en er is betrekkelijk weinig geld mee gemoeid.
EnglishIf it is not the right amount of money, it is only right that we have this committee of inquiry.
Als het niet het juiste bedrag is, is het terecht dat we deze onderzoekscommissie krijgen.
EnglishThe government has begun to pay back the small amount of money retrieved, and will continue to do so.
De regering zal de aangevatte terugbetaling van het weinige geredde geld voortzetten.
EnglishA real part of the story is that quite an impressive amount of money has not been well utilised.
De werkelijkheid is dat een aanzienlijke geldsom niet goed is benut.
EnglishThe report recognizes the amount of money spent on research.
In het verslag wordt erkend hoeveel geld er aan onderzoek is uitgegeven.

Synoniemen (Engels) voor "amount of money":

amount of money

Vergelijkbare vertalingen voor "amount of money" in Nederlands

money zelfstandig naamwoord
of voorzetsel
amount zelfstandig naamwoord
remittance of money zelfstandig naamwoord
amount of work zelfstandig naamwoord