"among whom" in het Nederlands

EN

"among whom" - vertaling Nederlands

EN

among whom {voornaamwoord}

volume_up
among whom

Voorbeeldzinnen voor "among whom" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnother group, among whom I count myself, declared that the proposal had to be improved.
Een andere groep, waartoe ik mezelf reken, heeft gezegd dat het voorstel juist verbeterd moest worden.
EnglishThey constitute the only category of road users among whom the number of deaths is increasing rather than decreasing.
Dit is de enige categorie weggebruikers waarbinnen het aantal doden stijgt in plaats van daalt.
EnglishI really hope so, for the sake of all the poor people in Europe, among whom there are unfortunately many pensioners.
Ik hoop van wel, dat hoop ik voor alle arme mensen in Europa, onder andere voor die vele gepensioneerden.
EnglishThat is why it now makes sense to convinced Europeans, among whom I number myself, to say 'no ' to the text that is before us.
Daarom is het voor overtuigde Europeanen, waartoe ik mijzelf ook reken, nu zinvol ' nee? te zeggen tegen deze tekst.
EnglishOthers in my group, among whom I would include myself, believe that there is a clear difference between Romania and Bulgaria.
Een ander deel van de fractie, waartoe ik mijzelf reken, vindt dat er wel degelijk een verschil is tussen Roemenië en Bulgarije.
EnglishOnly an open and public administration can win support among those who are working here amongst the politicians and among the citizens whom we represent.
Alleen een transparant en openbaar bestuur zal de steun krijgen van de politici die hier werken en de burgers die wij vertegenwoordigen.
EnglishThe other side of the coin is, though, a clear increase in part-time employment, especially of women, among whom it has now reached 45.7 %. in the EU.
De andere kant van de medaille is echter dat de deeltijdbanen sterk zijn gestegen - met name onder vrouwen, want zij werken ondertussen al voor 45,7% parttime.
EnglishThe Social-Democrats, among whom I number myself, take the view that it is unnecessary to pump funds from the Netherlands to Brussels and back and that that is not the answer.
De sociaal-democraten, waarvan ik er een ben, zijn van mening dat nodeloos rondpompen van geld, van Nederland naar Brussel en weer terug, niet de oplossing is.
EnglishThe motion includes the names of journalists who have been arrested, among them Omid Memarian, whom I had personally invited to visit the European Parliament in November.
In de ontwerpresolutie zijn de namen opgenomen van opgepakte journalisten, waaronder Omid Memarian, die ik persoonlijk had uitgenodigd om in november het Europees Parlement te bezoeken.
EnglishMembers – among whom I particularly want to thank Mrs Aaltonen, the rapporteur – have already spoken at length about the need for, and importance of, measures to deal with multiple sclerosis.
Over de noodzaak en het belang van maatregelen ten aanzien van multiple sclerose hebben de collega's al uitgebreid gesproken, waarbij mijn dank met name uitgaat naar de rapporteur mevrouw Aaltonen.

Vergelijkbare vertalingen voor "among whom" in Nederlands

whom voornaamwoord
among voorzetsel
among which
among them bijwoord
among other bijwoord
among other
among people bijwoord