"among them" in het Nederlands

EN

"among them" - vertaling Nederlands

EN

among them {bijwoord}

volume_up
among them (ook: among which)
Several of the speakers, among them Mr Souchet, have touched on this point.
Verscheidene sprekers, waaronder de heer Souchet, hebben dat bevestigd.
Some lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.
Sommige geluksvogels, waaronder Brad, gaan daarna naar een echt rehabilitatiecentrum.
A number of British targets were involved, among them the British Consulate.
De aanslagen waren onder meer gericht tegen Britse doelwitten, waaronder het consulaat van het Verenigd Koninkrijk.

Voorbeeldzinnen voor "among them" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.
En dan, tussen hen in, denk je aan je vrienden en geliefden; de kring aan tafel.
EnglishThe citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
Pas later ontdekken de burgers de nadelen, en een daarvan is de rekening.
EnglishIt's a story of nations, of ideologies, of territories, and of conflicts among them.
Het is een verhaal van naties, van ideologieën, van territoria en conflicten daartussen.
EnglishThis applies in particular to older workers, particularly to the women among them.
Dat geldt met name voor oudere werknemers en dan vooral voor oudere vrouwelijke werknemers.
EnglishSeveral of the speakers, among them Mr Souchet, have touched on this point.
Verscheidene sprekers, waaronder de heer Souchet, hebben dat bevestigd.
EnglishSome lucky ones -- and among them, Brad -- go to serious rehabilitation centers after that.
Sommige geluksvogels, waaronder Brad, gaan daarna naar een echt rehabilitatiecentrum.
EnglishAmong them were two people: Jean Monnet and Altiero Spinelli, whom we commemorate here today.
Tot die mensen behoorden Jean Monnet en Altiero Spinelli, die wij hier vandaag herdenken.
EnglishCentral among them, a commitment to exclusively peaceful means.
Het centrale punt was een verbintenis tot uitsluitend vreedzame middelen.
EnglishAmong them are women and men who are standing up for human rights.
Onder hen zijn vrouwen en mannen die het symbool zijn van de strijd voor de mensenrechten.
EnglishSo among them, I have been a shepherdess, a truck driver, a factory worker, a cleaning lady.
Onder andere ben ik herderin geweest, vrachtwagenchauffeur, fabrieksarbeider, schoonmaakster.
EnglishAmong them, let me mention only the Kresna Gorge and the bridge over the Straits of Messina.
Voorbeelden hiervan zijn de Kresna-kloof en de brug van Messina.
EnglishOne of my London constituents, Feroz Abbasi, is among them.
Een ervan is Feroz Abbasi, afkomstig uit mijn eigen kiesdistrict Londen.
EnglishI am glad that you are numbered among them, as also is the Presidency of the Council.
Ik ben dus blij dat u, net als overigens het voorzitterschap van de Raad, tot die weinige bondgenoten hoort.
EnglishAmong them, Russia is an increasingly important strategic partner.
Rusland is een steeds belangrijkere strategische partner.
EnglishA number of British targets were involved, among them the British Consulate.
De aanslagen waren onder meer gericht tegen Britse doelwitten, waaronder het consulaat van het Verenigd Koninkrijk.
EnglishIn this way, we can welcome them here among us in 2007.
Op die manier kunnen we hen in 2007 in ons midden verwelkomen.
EnglishThe working conditions in this House are, as a rule, among them.
Daarmee doel ik op de werksituatie in dit Parlement.
EnglishBut there are these, what we call, positive feedbacks, the synergies among them
Welnu, dat is wat er is gebeurd in de Indische Oceaan tijdens de El Niño van 1998, in een gebied dat een stuk groter was dan
EnglishAmong them were citizens of Lithuania, Latvia and Estonia.
Onder hen waren burgers van Litouwen, Letland en Estland.
EnglishThe people of Cuba deserve democracy and the renewal of their country, even the gullible among them.
Democratie en vernieuwing van Cuba, dat verdienen de Cubanen, maar zelfs goedgelovigen verdienen dat ook.

Vergelijkbare vertalingen voor "among them" in Nederlands

them voornaamwoord
among voorzetsel
to them voornaamwoord
among whom bijwoord
among which
among other bijwoord
among other