"among other things" in het Nederlands

EN

"among other things" - vertaling Nederlands

EN

among other things

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "among other things" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe rapporteur has, among other things, taken on board two important amendments.
De rapporteur heeft onder andere twee belangrijke amendementen opgenomen.
EnglishThe humanitarian tragedy in Darfur is a direct consequence of this, among other things.
Het humanitaire drama in Darfour is hier onder meer een rechtstreeks gevolg van.
EnglishThat means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.
Wij hebben de dingen op het juiste tijdstip en op de juiste grondslag gedaan.
EnglishThe Commission proposal, among other things, failed to answer the following questions.
Het Commissievoorstel geeft onder andere geen oplossing voor de volgende kwesties.
EnglishWe desire peace, freedom, stability and respect for human rights, among other things.
Wij wensen vrede, vrijheid, stabiliteit, eerbiediging van de mensenrechten enzovoort.
EnglishThese changes are aimed, among other things, at certain quality issues.
Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op bepaalde kwaliteitskwesties.
EnglishAmong other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Dat is ook een erkenning voor het werk dat deze organisaties verrichten.
EnglishThis includes, among other things, the investigation into the murder of journalist Gongadze.
Daarbij gaat het onder meer om het onderzoek op de moord van journalist Gongadze.
EnglishAmong other things, large quantities of cyanide will be used in this sensitive area.
Er zullen in dit kwetsbare gebied onder andere grote hoeveelheden cyanide worden gebruikt.
EnglishThe challenge to the European Union consists, in my opinion, among other things:
De uitdaging waarvoor de Europese Unie zich gesteld ziet, houdt volgens mij onder meer in dat:
EnglishI have also backed this in votes in connection with the budget, among other things.
Dit standpunt heb ik ook gesteund bij stemmingen, onder andere in verband met de begroting.
EnglishAmong other things, that also makes exporting and importing easier.
Een van de voordelen daarvan is dat exporteren/importeren gemakkelijker wordt.
EnglishAll this means, among other things, that we have a time bomb in our social security systems.
Deze ontwikkelingen vormen een tijdbom onder de socialezekerheidsstelsels.
EnglishDoing so is important, among other things, for supporting research.
Dat is onder meer belangrijk om het wetenschappelijk onderzoek te steunen.
EnglishAmong other things to avoid the risk of judgments being subsequently declared void and challenged?
Mede om het risico van latere nietigverklaring en aansprakelijkheid te voorkomen.
EnglishThis has been done within the framework of various cooperation agreements, among other things.
Dat is onder andere gebeurd in het kader van verschillende samenwerkingsovereenkomsten.
EnglishThe delay, among other things, has meant that the MEDA programme has developed slowly.
Als gevolg van onder andere deze vertraging is het MEDA-programma maar langzaam op gang gekomen.
EnglishThis shows, among other things, that hunting can be carried out without the terrible leghold traps.
Dit toont o.a. aan dat de jacht plaats kan vinden zonder die vreselijke wildklemmen.
EnglishWe were right, in my view, to focus mainly on cancer research, among other things.
Voorzitter, wij hebben - terecht denk ik - veel aandacht besteed aan onder andere het kankeronderzoek.
EnglishAmong other things, rail transport can reduce the nuisance caused by road transport.
Dankzij deze wijze van vervoer kunnen we onder andere de vervuiling door het wegvervoer verminderen.

Vergelijkbare vertalingen voor "among other things" in Nederlands

things zelfstandig naamwoord
other bijvoeglijk naamwoord
among voorzetsel