EN

among other {bijwoord}

volume_up
among other (ook: among other things)
volume_up
onder meer {bw.}
The Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
De commissie heeft een toevoeging over onder meer Estland opgenomen.
The humanitarian tragedy in Darfur is a direct consequence of this, among other things.
Het humanitaire drama in Darfour is hier onder meer een rechtstreeks gevolg van.
This includes, among other things, the investigation into the murder of journalist Gongadze.
Daarbij gaat het onder meer om het onderzoek op de moord van journalist Gongadze.

Voorbeeldzinnen voor "among other" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe rapporteur has, among other things, taken on board two important amendments.
De rapporteur heeft onder andere twee belangrijke amendementen opgenomen.
EnglishThe humanitarian tragedy in Darfur is a direct consequence of this, among other things.
Het humanitaire drama in Darfour is hier onder meer een rechtstreeks gevolg van.
EnglishThat means, among other things, doing one thing at a time and in a well-founded way.
Wij hebben de dingen op het juiste tijdstip en op de juiste grondslag gedaan.
EnglishPerhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
Hier moet wellicht naar alternatieven worden gekeken die op de markt zijn.
EnglishThe Commission proposal, among other things, failed to answer the following questions.
Het Commissievoorstel geeft onder andere geen oplossing voor de volgende kwesties.
EnglishAmong the other items, I recall the recognition of Croatia as a candidate country.
Ik denk onder andere aan de erkenning van Kroatië als kandidaat-lidstaat.
EnglishWe desire peace, freedom, stability and respect for human rights, among other things.
Wij wensen vrede, vrijheid, stabiliteit, eerbiediging van de mensenrechten enzovoort.
EnglishThese changes are aimed, among other things, at certain quality issues.
Deze wijzigingen hebben onder andere betrekking op bepaalde kwaliteitskwesties.
EnglishAmong other things, this is an acknowledgement of these organisations’ work.
Dat is ook een erkenning voor het werk dat deze organisaties verrichten.
EnglishThis includes, among other things, the investigation into the murder of journalist Gongadze.
Daarbij gaat het onder meer om het onderzoek op de moord van journalist Gongadze.
EnglishMr President, among many other things Finland is famous for its Finnish sauna.
Mijnheer de Voorzitter, een van de vele dingen waarom Finland beroemd is, is de Finse sauna.
EnglishAmong other things, large quantities of cyanide will be used in this sensitive area.
Er zullen in dit kwetsbare gebied onder andere grote hoeveelheden cyanide worden gebruikt.
EnglishThe challenge to the European Union consists, in my opinion, among other things:
De uitdaging waarvoor de Europese Unie zich gesteld ziet, houdt volgens mij onder meer in dat:
EnglishAmong the other provisions is Article 6, on the listing of ingredients.
Tot de overige bepalingen behoort ook artikel 6, de lijst van ingrediënten.
EnglishI have also backed this in votes in connection with the budget, among other things.
Dit standpunt heb ik ook gesteund bij stemmingen, onder andere in verband met de begroting.
EnglishThis concern has been expressed, among other places, at the Commission on Human Rights.
Wij hebben dat onder meer gedaan bij de Europese Commissie voor de rechten van de mens.
EnglishThe Committee has introduced an addendum concerning Estonia, among other countries.
De commissie heeft een toevoeging over onder meer Estland opgenomen.
EnglishMr President, ASEM's enlargement to include India, among other countries, is under discussion.
Voorzitter, er wordt over uitbreiding van ASEM gesproken, onder meer met India.
EnglishAmong other things, that also makes exporting and importing easier.
Een van de voordelen daarvan is dat exporteren/importeren gemakkelijker wordt.
EnglishAt the same time, we also need to encourage progress among the other candidate countries.
Wij moeten evenwel steun blijven geven aan de vooruitgang in de andere kandidaat-landen.

Vergelijkbare vertalingen voor "among other" in Nederlands

other bijvoeglijk naamwoord
among voorzetsel
each other voornaamwoord
to meet each other werkwoord
among whom bijwoord
among which
among them bijwoord
to know each other werkwoord
to fight each other werkwoord