"amnesia" in het Nederlands

EN

"amnesia" - vertaling Nederlands

EN

amnesia {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
I believe that we are seeing a sort of collective amnesia in our countries.
Ik geloof dat men in onze landen aan geheugenverlies begint te lijden.
We did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
We hebben dit experiment met een groep patiënten gedaan die leden aan anterograad geheugenverlies.
Once again we are suffering from total amnesia.
Lijdt men hier soms aan geheugenverlies?

Voorbeeldzinnen voor "amnesia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI believe that we are seeing a sort of collective amnesia in our countries.
Ik geloof dat men in onze landen aan geheugenverlies begint te lijden.
EnglishWe did this experiment with a group of patients who had anterograde amnesia.
We hebben dit experiment met een groep patiënten gedaan die leden aan anterograad geheugenverlies.
EnglishOnce again we are suffering from total amnesia.
EnglishWe cannot have our energy ministers indulging in bouts of collective amnesia every time they meet in Brussels.
Onze ministers voor Energiezaken mogen zich tijdens hun bijeenkomsten in Brussel niet telkens verschuilen achter een collectief geheugenverlies.
EnglishNor do I understand the amnesia we are seeing here with regard to the disastrous directive on patenting life.
Ik begrijp evenmin iets van het geheugenverlies waar men hier blijk van geeft door de rampzalige richtlijn te vergeten over de octrooieerbaarheid van levend materiaal.
EnglishAnd the poem begins with a certain species of forgetfulness that someone called literary amnesia, in other words, forgetting the things that you have read.
Het gedicht begint met een bepaalde soort vergeetachtigheid die iemand literair geheugenverlies noemde: vergeten wat je hebt gelezen.
EnglishHow many generations of ministers of all persuasions have been suddenly afflicted with amnesia in the course of moving between Brussels and their own capitals?
Hoeveel generaties ministers van allerlei pluimage krijgen geen last van geheugenverlies zodra ze onderweg zijn tussen Brussel en hun hoofdstad?
EnglishThe victory of democracy in Ukraine would threaten the Russian-sponsored stability in Belarus and the amnesia regarding Moldova.
De overwinning van de democratie in Oekraïne kan immers een bedreiging vormen voor de door Rusland gesponsorde stabiliteit in Wit-Rusland en het geheugenverlies met betrekking tot Moldavië.

Synoniemen (Engels) voor "amnesia":

amnesia