"ammunition" in het Nederlands

EN

"ammunition" - vertaling Nederlands

EN

ammunition {zelfstandig naamwoord}

volume_up
ammunition (ook: munition, ammo)
It is also insisting that this instrument should include suitable provisions on ammunition.
Zij dringt er ook op aan dat dit instrument wordt uitgerust met adequate bepalingen inzake munitie.
Finally, the Council does not have a catalogue of depleted uranium ammunition in current use.
Tot slot beschikt de Raad niet over een lijst van op dit moment gebruikte munitie met verarmd uranium.
There is trafficking of all kinds, in humans, of course, in arms, ammunition and drugs.
Het gaat om allerlei soorten handel - van handel in mensen, uiteraard, tot handel in wapens, munitie en drugs.
ammunition (ook: munition)
Sometimes, they are having a helicopter to supply them with ammunition and so on.
Soms kwam een helikopter om ze ammunitie te brengen en zo.
We depend on the Court of Auditors to provide us with the ammunition to fire at the problem areas.
De Rekenkamer moet ons voorzien van de ammunitie om de probleemgebieden onder vuur te nemen.
Sergeant Major, hand out the last of the ammunition.
Sergeant majoor, deel de laatste ammunitie uit.

Voorbeeldzinnen voor "ammunition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou got some power in your corner now Some heavy ammunition in your camp
U heeft nu extra kracht in uw hoek van de ring en veel extra munitie in uw kamp.
EnglishThis is a bullet coming from a very large ammunition company in the United States.
Dit is een kogel, afkomstig van een heel grote munitieproducent in de Verenigde Staten.
EnglishSometimes, they are having a helicopter to supply them with ammunition and so on.
Soms kwam een helikopter om ze ammunitie te brengen en zo.
EnglishWe depend on the Court of Auditors to provide us with the ammunition to fire at the problem areas.
De Rekenkamer moet ons voorzien van de ammunitie om de probleemgebieden onder vuur te nemen.
EnglishIt is also insisting that this instrument should include suitable provisions on ammunition.
Zij dringt er ook op aan dat dit instrument wordt uitgerust met adequate bepalingen inzake munitie.
EnglishIt is also unacceptable that the police should have used live ammunition against the agents provocateurs.
Het is ook onaanvaardbaar dat de politie met scherp heeft geschoten op de provocateurs.
EnglishFinally, the Council does not have a catalogue of depleted uranium ammunition in current use.
Tot slot beschikt de Raad niet over een lijst van op dit moment gebruikte munitie met verarmd uranium.
EnglishSurely nothing less than a moratorium on this ammunition would be an acceptable decision for us to take today.
Wij moeten vandaag minimaal besluiten om een moratorium op deze munitie in te stellen.
EnglishThere is trafficking of all kinds, in humans, of course, in arms, ammunition and drugs.
Het gaat om allerlei soorten handel - van handel in mensen, uiteraard, tot handel in wapens, munitie en drugs.
EnglishIt is different when the material is used in ammunition.
Het is iets anders wanneer de stof voor munitie gebruikt wordt.
EnglishIn other words, at last we have an army that is waging war with the right ammunition.
Dat betekent dat wij eindelijk begonnen zijn ons leger ook uit te rusten met de noodzakelijke munitie om oorlog te voeren.
EnglishThat is why I welcome the negotiations on the question of unexploded ammunition left over from warfare.
Daarom begroet ik de onderhandelingen over het vraagstuk van de ongeëxplodeerde oorlogsmunitie van oorlog.
EnglishParliament must continue to warn of the potential dangers of the use of this type of ammunition.
Als Europees Parlement moeten wij blijven waarschuwen voor de mogelijke gevaren van het gebruik van dit soort munitie.
EnglishSergeant Major, hand out the last of the ammunition.
Sergeant majoor, deel de laatste ammunitie uit.
EnglishIf we can prevent trafficking in ammunition, however, we will be able to silence the weapons themselves.
Als wij er daarentegen in slagen de handel in munitie tegen te houden zullen wij de wapens zelf het zwijgen kunnen opleggen.
EnglishSeveral amendments, namely 5, 6, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 26 and 27, deal with the question of dumped ammunition.
Verschillende amendementen, namelijk 5, 6, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 26 en 27 behandelen het probleem van gedumpte munitie.
EnglishWe now have the ammunition and the tools we need to achieve safety at sea at a much higher and more acceptable level.
Wij beschikken over de nodige instrumenten om de veiligheid op zee op een veel hoger en aanvaardbaarder niveau te brengen.
EnglishRussia has already agreed to the withdrawal and destruction of ammunition in the breakaway region of Transnistria.
Rusland heeft al toegezegd dat het zijn wapens en munitie uit het afgescheiden gebied Transnistrië zal terugtrekken en vernietigen.
EnglishWe need the Commission's help here, because even though we have the will, we sometimes lack the ammunition.
Hierbij hebben wij de hulp nodig van de Commissie, want wij hebben de wil, maar wij beschikken niet altijd over de informatie en de middelen.
EnglishAfter all, only a steady supply of ammunition enables illicit small arms and light weapons to continue to wreak havoc.
De illegale kleine en lichte wapens kunnen tenslotte alleen dood en verderf blijven zaaien met een voortdurende aanvoer van munitie.

Synoniemen (Engels) voor "ammunition":

ammunition
English