"Amman" in het Nederlands

EN

"Amman" - vertaling Nederlands

volume_up
Amman {eigenn.}
NL
NL

"Amman" - vertaling Engels

volume_up
Amman {eigenn.}
EN
EN

Amman {eigennaam}

volume_up
1. "capital city of Jordan", geografie
Amman
volume_up
Amman {eigenn.} (hoofdstad van Jordanië)
It is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Het zou kunnen dat een deel van het personeel van Amman naar Bagdad wordt overgeplaatst.
The ECHO office in Amman is the regional hub for the Iraq crisis.
Het kantoor van ECHO in Amman is het regionale zenuwcentrum voor de Irak-crisis.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
De technisch assistenten van ECHO volgen de crisis op dit moment vanuit Amman.
NL

Amman {eigennaam}

volume_up
1. "hoofdstad van Jordanië", geografie
Amman
volume_up
Amman {eigenn.} (capital city of Jordan)
Het zou kunnen dat een deel van het personeel van Amman naar Bagdad wordt overgeplaatst.
It is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Het kantoor van ECHO in Amman is het regionale zenuwcentrum voor de Irak-crisis.
The ECHO office in Amman is the regional hub for the Iraq crisis.
De technisch assistenten van ECHO volgen de crisis op dit moment vanuit Amman.
ECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.

Voorbeeldzinnen voor "Amman" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishECHO Technical Assistants are currently following the crisis from Amman.
De technisch assistenten van ECHO volgen de crisis op dit moment vanuit Amman.
EnglishIt is possible that some personnel will be transferred from Amman to Baghdad.
Het zou kunnen dat een deel van het personeel van Amman naar Bagdad wordt overgeplaatst.
EnglishThe ECHO office in Amman is the regional hub for the Iraq crisis.
Het kantoor van ECHO in Amman is het regionale zenuwcentrum voor de Irak-crisis.
EnglishThis office will be answerable to the regional office in Amman.
Dit kantoor zal dan onder de verantwoordelijkheid vallen van het regionale kantoor in Amman.
EnglishFinally, the European Union mission should be in Baghdad, not in Amman, which is a long way from the Iraqi capital.
Tot slot moet de missie van de Europese Unie in Bagdad worden gevestigd en niet in Amman.
EnglishI would like now to make a statement at the opening of this plenary sitting on the attacks in Amman.
-- Ik wil nu, ter gelegenheid van de opening van deze plenaire vergadering, een verklaring afleggen over de aanslagen in Amman.
English(Laughter) So, as for the outsiders looking in, watch the CNN report on the second Amman Comedy Festival.
(Gelach) Dus, voor de buitenstaanders die naar binnen kijken, kijk naar de reportage op CNN over het tweede Amman Comedyfestival.
EnglishFor all of these reasons, I would ask you to stand and observe a minute’ s silence in memory of the victims of the attacks in Amman.
Vanwege dit alles verzoek ik u om, staande, een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Amman.
EnglishThe events of recent days have undermined a fragile process that has just begun with the meeting of President Abbas and Prime Minister Olmert in Amman.
De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben grote schade toegebracht aan het fragiele proces dat net is begonnen met de ontmoeting tussen president Abbas en premier Olmert in Amman.
EnglishAs concerns the first strand of the question, that is whether ECHO's office in Amman is adequate for the current needs of the region, I would like in the first place to clarify the following.
Met betrekking tot het eerste deel van de vraag, of het huidige kantoor van ECHO in Amman de huidige behoefte in de regio aankan, wil ik in de eerste plaats het volgende verduidelijken.

Synoniemen (Engels) voor "Amman":

Amman