"amiss" in het Nederlands

EN

"amiss" - vertaling Nederlands

NL

"faux amis" - vertaling Engels

EN

amiss {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We think that we are justified in this course of action in a year in which so much has been amiss.
Wij vinden dat wij in een jaar waarin zoveel verkeerds gebeurd is, kunnen verdedigen dat te doen.
A readiness to apologise never comes amiss, so I particularly support that particular clause in the draft.
De bereidwilligheid om excuses aan te bieden is nooit misplaatst, dus met name die clausule in de ontwerpcode heeft mijn steun.
NL

faux amis {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "amiss" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLadies and gentlemen, a number of warnings would not be amiss in this debate.
Collega's, in dit debat zijn een aantal waarschuwingen op hun plaats.
EnglishI am concerned about something more fundamental that is amiss in the Intergovernmental Conference.
Er gaat namelijk iets fundamentelers mis in de Intergouvernementele Conferentie.
EnglishPlease do not take it amiss, but I shall not be voting for a resolution of this nature.
Neem het me alsjeblieft niet kwalijk, maar ik zal niet vóór een dergelijke resolutie stemmen.
EnglishA little more conservatism in the calculations would not have gone amiss.
Enige behoudendheid bij die berekening zou niet hebben misstaan.
EnglishA touch of realism and an element of the specific would not therefore come amiss.
Een beetje zin voor realiteit zou dus geen kwaad kunnen.
EnglishMr President, in terms of human rights, there is of course a great deal amiss in Chechnya.
Voorzitter, er is op het gebied van de mensenrechten natuurlijk veel aan de hand in Tsjetsjenië.
EnglishThe financial pyramid affair shows that strengthening controls would not be amiss.
De affaire van de financiële piramides toont aan dat een versterking van het toezicht niet overbodig is.
EnglishWe think that we are justified in this course of action in a year in which so much has been amiss.
Wij vinden dat wij in een jaar waarin zoveel verkeerds gebeurd is, kunnen verdedigen dat te doen.
EnglishFor there is certainly a great deal amiss in Communist Vietnam.
Want er is inderdaad veel mis in het communistische Vietnam.
EnglishYou prevent panic by taking adequate measures and not by acting as if there is nothing amiss.
Paniek voorkom je door adequate maatregelen te nemen en niet door net te doen alsof er niets aan de hand is.
EnglishIf, on the other hand, workers in the weakest positions have to work longer hours, then there is something amiss.
Als daarentegen de werknemers in de zwakste posities langer moeten werken, is er iets mis.
EnglishAnother area where an extra few million would not go amiss is category five, administrative expenditure.
Nog een gebied waar ik er graag een paar miljoen bij wil: categorie vijf, administratieve uitgaven.
EnglishNo one wants to rob the Member States of their authority but a bit more openness would not go amiss.
Niemand wil de lidstaten beroven van hun bevoegdheden, maar een beetje water bij de wijn zou toch wel mogen.
EnglishIt is true that, as far as cod is concerned, something is amiss.
Het is waar dat er wat fout is met de kabeljauw.
EnglishIn short, a little semantic correctness would not go amiss.
Een enigszins correcter taalgebruik kan geen kwaad.
EnglishSo something is very much amiss in this whole business.
EnglishThe statistical data we received in this respect does not lead us to believe that anything should be amiss.
De statistische gegevens die we gekregen hebben op dat punt geven geen aanleiding om te denken dat er iets mis is.
EnglishThey all said that indeed, there is still a great deal amiss in Turkey; some said that we are only halfway there.
En zij zeggen allemaal dat er inderdaad nog veel mis is in Turkije en volgens sommigen zijn we nog maar op de helft.
EnglishI would, however, like to highlight - and I know he will not take it amiss - a fundamental problem which remains unresolved.
Ik wil niettemin - naast al mijn lof, de rapporteur weet dat - wijzen op een kwestie die niet is aangepakt.
EnglishA readiness to apologise never comes amiss, so I particularly support that particular clause in the draft.
De bereidwilligheid om excuses aan te bieden is nooit misplaatst, dus met name die clausule in de ontwerpcode heeft mijn steun.

Synoniemen (Engels) voor "amiss":

amiss