"amino acids" in het Nederlands

EN

"amino acids" - vertaling Nederlands

EN

amino acids {meervoud}

volume_up
1. biochemie
amino acids
And somehow these amino acids are combined, and life begins.
Op een of andere manier worden deze aminozuren gecombineerd en het leven begint.
We could use amino acids, we could use nucleic acids, carboxylic acids, fatty acids.
We kunnen aminozuren, nucleïnezuren, carbonzuren of vetzuren gebruiken.
And it is detectable not just in amino acids.
Het is niet alleen voor aminozuren aantoonbaar.

Voorbeeldzinnen voor "amino acids" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe could use amino acids, we could use nucleic acids, carboxylic acids, fatty acids.
We kunnen aminozuren, nucleïnezuren, carbonzuren of vetzuren gebruiken.
EnglishAnd somehow these amino acids are combined, and life begins.
Op een of andere manier worden deze aminozuren gecombineerd en het leven begint.
EnglishHerbal extracts, amino acids, and essential fatty acids are used in food supplements too.
Ook kruidenextracten, aminozuren, essentiële vetzuren worden in voedingssupplementen gebruikt.
EnglishAnd you flip it over, and it's the amino acids with the PH at which they have different charges.
Als ik dat omsla, zie je de aminozuren met de zuurgraad waarop ze een andere lading krijgen.
EnglishIt has the chemical sequences of amino acids, which says, "This is how to build the structure.
Het heeft de chemische volgorde van aminozuren die vertellen: "Zo kun je de structuur opbouwen.
EnglishAnd they had a look at what was in the soup, and they found amino acids, but nothing came out, there was no cell.
Wat vonden ze later in die soep? ~~~ Aminozuren. ~~~ Maar geen enkele cel.
EnglishSo that we actually, to test this idea, first took a look at amino acids and some other carboxylic acids.
Om dit idee te testen, namen we eerst een kijkje bij de aminozuren en enkele andere carbonzuren.
EnglishAnd this one happens to be a good source of all 20 amino acids.
Die blijkt een goede bron voor alle 20 aminozuren.
EnglishOn the other hand, production capacities for amino acids, particularly synthetic lysine, are decreasing in Europe.
Daarnaast neemt in Europa de productiecapaciteit van aminozuur, en met name van synthetische lysine, af.
EnglishWhile they're not amino acids, we're now finding things like propane and benzene, hydrogen cyanide, and formaldehyde.
En de kleine waterkristallen hier lijken nu voor de gehele wereld alsof het bevroren druppels zout water zijn.
EnglishAnd it is detectable not just in amino acids.
Het is niet alleen voor aminozuren aantoonbaar.
EnglishThat is also very robust -- what you find in systems like Earth where there are amino acids, but there is no life.
Dat is ook zeer herhaalbaar - voor wat je kunt vinden in plaatsen op Aarde waar er aminozuren zijn, maar zonder leven.
EnglishAnd this is a game where individuals can actually take a sequence of amino acids and figure out how the protein is going to fold.
Met dit spel kunnen spelers voor een sequentie aminozuren uitzoeken hoe die zich tot een eiwit gaat vouwen.
EnglishBecause if we can, maybe we have a chance of actually discovering life somewhere else without being biased by things like amino acids."
Want als we dat kunnen, hebben we misschien kans om elders leven te ontdekken zonder vooroordelen over dingen als aminozuren.'
EnglishMoreover, it provides pigs with a first-rate supply of essential amino and fatty acids, and makes it possible to reduce the importation of feedingstuffs.
Bovendien krijgen de varkens zo optimale hoeveelheden essentiële amino- en vetzuren binnen, zodat de import van diervoeders kan worden verminderd.
EnglishThese micro-machines, which are the envy of nanotechnologists the world over, are self-directed, powerful, precise, accurate devices that are made out of strings of amino acids.
Deze micromachines, die nanotechnologen wereldwijd jaloers maken, zijn zelfstandige, krachtige, nauwkeurige, accurate apparaten gemaakt uit kettingen van aminozuren.
EnglishOf course, there is still glycine and alanine, but in fact, there are these heavy elements, these heavy amino acids, that are being produced because these are valuable to the organism.
Natuurlijk is er nog steeds glycine en alanine, maar in feite vind je dan deze zware moleculen, deze zware aminozuren, die worden aangemaakt omdat ze waardevol zijn voor organismen.

Synoniemen (Engels) voor "amino acid":

amino acid

Vergelijkbare vertalingen voor "amino acids" in Nederlands

amino bijvoeglijk naamwoord
Dutch
fatty acids zelfstandig naamwoord
amino acid zelfstandig naamwoord
omega-3 fatty acids zelfstandig naamwoord