"amino acid" in het Nederlands

EN

"amino acid" - vertaling Nederlands

EN

amino acid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. scheikunde

Voorbeeldzinnen voor "amino acid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen this amino acid sequence gets pronounced as atoms, these little letters are sticky for each other.
Wanneer de aminozuurvolgorde wordt uitgesproken als atomen, plakken deze kleine letters aan elkaar.
EnglishWhat silk biologists do is we try to relate these sequences, these amino acid sequences, to the mechanical properties of the silk fibers.
Wij spinragbiologen proberen deze sequenties, deze aminozuursequenties te relateren aan de mechanische eigenschappen van de spinragvezels.
EnglishThe other thing that surprised us quite a bit is these photoreceptors detect different wavelengths of light, and we can predict that based on their amino acid sequence.
Iets anders dat ons nogal verraste, is dat deze fotoreceptoren verschillende golflengten van licht kunnen opsporen. ~~~ We kunnen dat voorspellen op basis van hun aminozuursequentie.

Synoniemen (Engels) voor "amino acid":

amino acid

Vergelijkbare vertalingen voor "amino acid" in Nederlands

amino bijvoeglijk naamwoord
Dutch
acid bijvoeglijk naamwoord
acid zelfstandig naamwoord
Dutch
folic acid zelfstandig naamwoord
battery acid zelfstandig naamwoord
hydrochloric acid zelfstandig naamwoord
lactic acid zelfstandig naamwoord
acetic acid zelfstandig naamwoord
butyric acid zelfstandig naamwoord
carbonic acid zelfstandig naamwoord
carboxylic acid zelfstandig naamwoord
citric acid zelfstandig naamwoord