"Americans" in het Nederlands

EN

"Americans" - vertaling Nederlands

NL

"American football" - vertaling Engels

EN

Americans {meervoud}

volume_up
Besides, the Americans have a preference for negotiating unilaterally.
Bovendien hebben de Amerikanen een voorkeur voor unilaterale onderhandelingen.
But for African Americans in this country, that was an era defined by terror.
Maar voor zwarte Amerikanen in dit land was deze periode getekend door terreur.
The fact that this European pillar does not exist is not the Americans ' fault.
En dat deze Europese zuil ontbreekt, is niet de schuld van de Amerikanen.
NL

American football {het}

volume_up
1. sport en spel
American football (ook: Amerikaans voetbal)

Voorbeeldzinnen voor "Americans" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe 15 October target date is a serious one and we have told the Americans that.
De streefdatum van 15 oktober is serieus en dat hebben we de Amerikanen verteld.
EnglishIs action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
Is optreden in NAVO-verband altijd de eerste optie, zoals de Amerikanen zeggen.
EnglishWe have more reason to ask ourselves questions than to criticise the Americans.
Wij hebben meer redenen om onszelf vragen te stellen dan Amerika te bekritiseren.
EnglishI find these Americans always whine and going on about how they got it so bad
Ik vind deze Amerikanen altijd op hoe zij zeuren en dat zij het zo slecht hebben
EnglishGardening issues, the Americans say, but theirs has been a different history.
Kwestie van tuinieren, zeggen de Amerikanen, die een andere geschiedenis hebben.
EnglishThe Americans, like ourselves, are suffering an explosion in farm gate prices.
De Amerikanen lijden evenzeer als wij onder de explosief gestegen productiekosten.
EnglishBut for African Americans in this country, that was an era defined by terror.
Maar voor zwarte Amerikanen in dit land was deze periode getekend door terreur.
EnglishThe promises made by Mr Yeltsin were promises he had already made to the Americans.
Wat president Jeltsin nu beloofd heeft, heeft hij de Amerikanen ook al beloofd.
EnglishWe compiled all the information about where the Native Americans were, the Lenape.
We verzamelden alle informatie over de verblijfplaatsen van de indianen, de Lenape.
EnglishSo Native Americans use a combination of circular symmetry and fourfold symmetry.
Indianen gebruiken een combinatie van circulaire symmetrie en viervoudige symmetrie.
EnglishEven the Americans are, for the first time, considering this obvious arrangement.
Zelfs de Amerikanen - en dat is nieuw - pleiten voor deze vanzelfsprekende oplossing.
EnglishDoes that mean, to put it bluntly, that we await the permission of the Americans?
Wil dat in goed Frans zeggen dat er gewacht wordt op de toestemming van de Amerikanen?
EnglishIt makes no sense to try to convince the Americans by using tough words.
Het heeft geen zin te proberen om de Amerikanen met harde woorden te overtuigen.
EnglishThere are millions of Americans who disagree with Mr Pearle and Mr Kagan.
Er zijn miljoenen Amerikanen die het niet eens zijn met de heren Pearle en Kagan.
EnglishThe fact that this European pillar does not exist is not the Americans ' fault.
En dat deze Europese zuil ontbreekt, is niet de schuld van de Amerikanen.
EnglishYou, your daughter...... and 200 million Americans who take their freedoms for granted.
Jij, je dochter...... en 200 miljoen Amerikanen die hun vrijheid voor lief nemen.
EnglishThis means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
Dat betekent dat de Amerikanen ook de grootste risico's lopen op ernstige uitglijders.
EnglishThe Americans can be accused of many things, but not of being hostile to research.
Wij kunnen de Amerikanen veel verwijten, maar niet dat ze onderzoeksonvriendelijk zijn.
EnglishMany African-Americans who never work got minimum amount of money to survive.
Veel Afrikaans-Amerikanen werken nooit maar krijgen een minimumbedrag om te overleven.
EnglishNo doubt this will be the case with the new steel dispute with the Americans.
Dit zal ongetwijfeld ook het geval zijn met het nieuwe staalconflict met de Amerikanen.

Synoniemen (Engels) voor "American":

American
African American