EN

America {zelfstandig naamwoord}

volume_up
America -- the world saw America as not being the leader in technology, and that was a very strong thing.
Amerika -- de wereld zag Amerika niet als de leider in technologie, en dat was erg belangrijk.
America was jolted by the anti-Vietnam movement, the Civil Rights movement.
Amerika werd opgeschrikt door de anti-Vietnam-beweging, de Burgerrechtenbeweging.
In the meantime, 400 000 European scientists are working in America.
In afwachting daarvan werken 400.000 Europese wetenschappers in Amerika.

Voorbeeldzinnen voor "America" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is worth recalling events in Central America leading to the San José dialogue.
Nemen wij het geval van Midden-Amerika, dat uitmondde in de dialoog van San José.
EnglishWe must strengthen our ties with Asia, with Latin America and with Australia.
Wij moeten tevens onze banden met Azië, Latijns-Amerika en Australië versterken.
EnglishShe Googled, and she found this World Whistling Championship in America, of course.
Ze googlede, en ze vond dit wereldkampioenschap fluiten, in Amerika, natuurlijk.
EnglishThat's enough to provide care to all the people in America who don't have it.
Dat is genoeg om zorg te verlenen aan iedereen in Amerika die dat nu niet heeft.
EnglishOnly with Europe's help can America tackle the problems in the world effectively.
Alleen samen met Europa kan Amerika de problemen in de wereld effectief aanpakken.
EnglishThe leading group in America considers its own country to be the best in the world.
De leidende groep in Amerika beschouwt het eigen land als het beste ter wereld.
EnglishThe DIPECHO agenda includes south-east Asia, Central America and the Caribbean.
Op de agenda van DIPECHO staan Zuid-Oost-Azië, Midden-Amerika en de Caraïben.
EnglishAnd, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans.
En, zoals dat in Amerika vaak gebeurt, werd immigratie synoniem met Mexicanen.
EnglishThe problem is, only about one out of 5,000 people in America live to be 100.
Het probleem is dat slechts één op de 5000 mensen in Amerika 100 jaar oud worden.
EnglishThen, a few months later, Hurricane Katrina slammed into the side of America.
Toen, een paar maanden later, beukte orkaan Katrina in op de flank van Amerika.
EnglishHoneybees are not native to America; they were introduced with the colonialists.
Honingbijen waren niet inheems in Amerika; ze zijn geïntroduceerd door de kolonisten.
EnglishLet me make a comparison directly between the United States of America and Vietnam.
Laat mij een vergelijking maken tussen de Verenigde Staten van Amerika en Vietnam.
EnglishAnd so we ended up with this wild patchwork of regulations all over America.
Daardoor zitten we nu met deze lappendeken van regelgevingen over heel Amerika.
EnglishThat shows the competitive advantage that the United States of America enjoy.
Daaruit blijkt hoe groot het concurrentievoordeel voor de Verenigde Staten is.
EnglishHe asked me if I took that as a response to what I was doing at the time in America.
Beschouwt u deze mededeling als een antwoord op uw bezoek vandaag in Amerika? "
EnglishThe United States of America has rushed off even further into the distance.
Het tegenovergestelde is gebeurd: Amerika heeft een grotere voorsprong genomen.
EnglishAmerica was jolted by the anti-Vietnam movement, the Civil Rights movement.
Amerika werd opgeschrikt door de anti-Vietnam-beweging, de Burgerrechtenbeweging.
EnglishThe threat has now shifted from Russia to Latin America, especially Brazil.
Het gevaar slaat nu van Rusland over naar Latijns-Amerika en met name Brazilië.
EnglishA summit is to take place in Vienna in May between the EU and Latin America.
In mei vindt er in Wenen een topconferentie plaats tussen de EU en Latijns-Amerika.
EnglishNow it's 0.5 -- even worse than that in America -- showing us the income inequality.
Nu is het 0,5. ~~~ Dat is nog erger dan in Amerika, qua inkomensongelijkheid.

Synoniemen (Engels) voor "America":

America