"ambivalent" in het Nederlands

EN

"ambivalent" - vertaling Nederlands

NL

"ambivalent" - vertaling Engels

EN

ambivalent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ambivalent
The EU is already notorious for its ambivalent rules in relation to third countries.
De EU is al berucht vanwege haar ambivalente regelgeving ten opzichte van derde landen.
Has our European age not taught us all we need to know about the ambivalent relationship between emotion, statehood and war?
Heeft deze Europese eeuw ons niet het nodige geleerd over de ambivalente relatie tussen emotie, statelijkheid en oorlog?
To a significant share of the population the advantages and opportunities provided by the Internet appear ambivalent.
Een groot deel van de bevolking lijkt een ambivalente houding te hebben te opzichte van de voordelen en mogelijkheden die internet te bieden heeft.
ambivalent
We staan zeer ambivalent tegenover de waarheid.
The content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
De inhoud van het onderhavige verslag is ambivalent en kan tot misbruik leiden omdat abortus hierin impliciet wordt bevorderd.
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Maar, mijnheer de Commissievoorzitter, waarom is de Commissie dan zo ambivalent, zo weinig doortastend, waarom zegt zij niet gewoon waar het op staat?
NL

ambivalent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
ambivalent (ook: ambivalente)
We staan zeer ambivalent tegenover de waarheid.
We're deeply ambivalent about the truth.
De inhoud van het onderhavige verslag is ambivalent en kan tot misbruik leiden omdat abortus hierin impliciet wordt bevorderd.
The content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
Maar, mijnheer de Commissievoorzitter, waarom is de Commissie dan zo ambivalent, zo weinig doortastend, waarom zegt zij niet gewoon waar het op staat?
The only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?

Voorbeeldzinnen voor "ambivalent" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe EU is already notorious for its ambivalent rules in relation to third countries.
De EU is al berucht vanwege haar ambivalente regelgeving ten opzichte van derde landen.
EnglishLet them choose the only British party which is not ambivalent about Europe.
Laten zij de enige Britse partij kiezen die onambivalent is over Europa.
EnglishThe Committee on Development and Cooperation also quite rightly accuses the Union of being ambivalent.
Ook de Commissie ontwikkelingssamenwerking verwijt de Unie terecht tweeslachtigheid.
EnglishSadly, however, the Union's policy is ambivalent.
Helaas is het beleid van de Unie tegenstrijdig.
EnglishProbably a great many, bearing in mind the frequently ambivalent language of some of those involved.
Waarschijnlijk moeten er nog heel wat komen, onder andere vanwege het feit dat bepaalde partijen dikwijls tweetongig praten.
EnglishWe're deeply ambivalent about the truth.
We staan zeer ambivalent tegenover de waarheid.
EnglishThe content of this report is ambivalent and could lead to abuses as a result of its implicit promotion of abortion.
De inhoud van het onderhavige verslag is ambivalent en kan tot misbruik leiden omdat abortus hierin impliciet wordt bevorderd.
EnglishHas our European age not taught us all we need to know about the ambivalent relationship between emotion, statehood and war?
Heeft deze Europese eeuw ons niet het nodige geleerd over de ambivalente relatie tussen emotie, statelijkheid en oorlog?
EnglishThe only problem, Mr President of the Commission, is this: why it is so ambivalent, so tentative, and so vague?
Maar, mijnheer de Commissievoorzitter, waarom is de Commissie dan zo ambivalent, zo weinig doortastend, waarom zegt zij niet gewoon waar het op staat?
EnglishSo things are somewhat ambivalent.
EnglishTo a significant share of the population the advantages and opportunities provided by the Internet appear ambivalent.
Een groot deel van de bevolking lijkt een ambivalente houding te hebben te opzichte van de voordelen en mogelijkheden die internet te bieden heeft.
EnglishThere are many issues I would like to address, but let me say this: Parliament seems to be ambivalent about what it is trying to do with Mr Hogg, the Minister.
Ik zou nog tal van zaken willen aanstippen, maar laat ik dit zeggen: het Parlement is niet consequent tegenover minister Hogg.
EnglishThis baroque situation reflects one of the ambivalent features of Mr Evans's report, which is otherwise full of engaging features.
Deze absurde situatie weerspiegelt een van de dubbelzinnigheden in het verslag van de heer Evans, dat voor het overige heel veel sympathieke onderdelen bevat.
EnglishThe Council, too, though, when the situation first got worse three or four years ago, took a very ambivalent approach for a very long time.
Maar ook de Raad heeft zich aanvankelijk, toen de situatie drie à vier jaar geleden steeds hachelijker werd, lange tijd zeer tegenstrijdig opgesteld.
EnglishWhen taken as a whole, this document, like others in the field of culture, is highly ambivalent and could produce inconsistent results.
Zoals andere documenten op het vlak van cultuur is het document over het geheel genomen uiterst dubbelzinnig en zou het tegenstrijdige resultaten kunnen opleveren.
EnglishMr President-in-Office, how do you intend to use the same ambivalent policy which the Netherlands applies to drugs as a means of combating crime?
Voorzitter, hoe gaat u nu in de praktijk om met het tweeslachtige Nederlandse drusgbeleid om via dat tweeslachtige beleid tot een succesvolle bestrijding van de criminaliteit te komen?
EnglishThe ambivalent ideas about security in Paris and Berlin are entirely reflected in the Brok report: the EU as a complementary security organisation of NATO no less!
Het ambivalente veiligheidsdenken van Parijs en Berlijn zie ik volledig terug in het verslag Brok: de EU als complementaire veiligheidsorganisatie van de NAVO, nota bene!
EnglishIt must also be said that this is not guaranteed, because the new treaty is highly ambivalent and whether it is effective or not depends on which method is used.
Wel moet gezegd dat we nog niet rustig kunnen gaan slapen, want veel in het nieuwe Verdrag is nog vaag en veel van de effectiviteit hangt ervan af of men de ene weg dan wel de andere weg inslaat.

Synoniemen (Engels) voor "ambivalence":

ambivalence