"amber" in het Nederlands

EN

"amber" - vertaling Nederlands

volume_up
Amber {eigenn.}
NL
NL

"amber" - vertaling Engels

EN
volume_up
Amber {eigenn.}
EN
EN

amber {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
In my view, the lights are on amber here.
Het verkeerslicht staat hier in mijn ogen op oranje.
It is useful, above all, as many of you have emphasised, because it changes the light from amber to green as far as enlargement is concerned.
Zoals enkele leden hier met verve hebben betoogd, is het Verdrag met name verdienstelijk omdat het hiermee het licht voor de uitbreiding, dat op oranje stond, op groen heeft gezet.
The definition of hazardous waste according to the Commission proposal is contained in Annex III to the Regulation, the 'amber ' list, and in Annex IV, the 'red ' list.
De beschrijving van gevaarlijke afvalstoffen volgens het voorstel van de Commissie staat in bijlage 3 van de verordening, de zogenaamde oranje lijst, en in bijlage 4, de zogenaamde rode lijst.
2. mineralogie
Someone is re-engineering dinosaurs by extracting their DNA from prehistoric amber.
Iemand re-engineert dinosaurussen door hun DNA uit prehistorisch amber te halen.
Have we sorted out the problems we had with Operation Amber Fox and Macedonia?
Hebben wij het probleem met Amber Fox en Macedonië tot dusver kunnen oplossen?
Let me mention only 'Amber Fox ' as a key example.
Ik denk hierbij met name aan Amber Fox.
NL

amber {het}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "amber" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSomeone is re-engineering dinosaurs by extracting their DNA from prehistoric amber.
Iemand re-engineert dinosaurussen door hun DNA uit prehistorisch amber te halen.
EnglishHave we sorted out the problems we had with Operation Amber Fox and Macedonia?
Hebben wij het probleem met Amber Fox en Macedonië tot dusver kunnen oplossen?
EnglishThe effect of this, of course, is it's not just amber waves of grain, it is mountains of stuff.
Het gevolg hiervan is natuurlijk niet alleen maar goudgele zeeën van graan, het zijn ook bergen van dit spul.
EnglishThe Union reiterated its willingness to take charge of operation Amber Fox in the Republic of Macedonia.
Verder bekrachtigde de Europese Unie haar bereidheid tot de voortzetting van operatie Amber Fox in de Republiek Macedonië.
EnglishIn my view, the lights are on amber here.
Het verkeerslicht staat hier in mijn ogen op oranje.
EnglishLet me mention only 'Amber Fox ' as a key example.
EnglishAnd as a child, I'd hear that song, you know, "Oh, beautiful, for spacious skies, for amber waves of grain," so I made this amber waves image.
Als kind hoorde ik dat lied, weet je: "Oh schoonheid, van ruime luchten, van gouden golven graan", dus ik maakte dit goudgolvende beeld.
EnglishEurope's security and defence ambitions can now be put to the test as the EU takes over Operation Amber Fox in Macedonia.
De ambities die Europa heeft op het gebied van veiligheid en defensie, kunnen nu, wanneer de Europese Unie operatie Amber Fox in Macedonië overneemt, getest worden.
EnglishIn addition, the June Movement strongly disagrees with point F of the report, which talks of the EU taking over the current NATO operation 'Amber Fox '.
Bovendien verwerpt de Junibeweging paragraaf F, waarin voorgesteld wordt dat de Unie de huidige NAVO-operatie " Amber Fox ", overneemt.
EnglishThe list of projects of general importance includes the Amber Project, a gas pipeline from Russia to Germany via the territories of Latvia, Lithuania and Poland.
De lijst met projecten van algemeen belang omvat onder meer het Amber-project, een gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland via Letland, Litouwen en Polen.
EnglishThe United States has offered significant cuts in the so-called ‘ amber box’ trade-distorting subsidies, from USD 19.1 billion down to USD 7.6 billion.
De Verenigde Staten hebben een aanbod gedaan om de handelsverstorende subsidies in de zogeheten aanzienlijk te verlagen: van 19,1 miljard dollar naar 7,6 miljard dollar.
EnglishIt is useful, above all, as many of you have emphasised, because it changes the light from amber to green as far as enlargement is concerned.
Zoals enkele leden hier met verve hebben betoogd, is het Verdrag met name verdienstelijk omdat het hiermee het licht voor de uitbreiding, dat op oranje stond, op groen heeft gezet.
EnglishThe most striking of these was the demand for the phasing-out of the domestic aid believed to cause the most distortion, namely the blue and amber boxes.
Ik denk dan in de eerste plaats aan de eis tot geleidelijke opheffing van de interne steun, die als bijzonder concurrentieverstorend wordt aangemerkt, namelijk de blauwe en de gele box.
EnglishAmong other things, one primary requirement is that there should be tighter restrictions on ‘ amber box’ measures than on ‘ blue box ’ measures, which distort trade to a lesser extent.
Een belangrijk punt is dat we de maatregelen van de, die de handel het sterkst scheeftrekken, strenger beperken dan de maatregelen van de, die dat minder doen.
EnglishThe definition of hazardous waste according to the Commission proposal is contained in Annex III to the Regulation, the 'amber ' list, and in Annex IV, the 'red ' list.
De beschrijving van gevaarlijke afvalstoffen volgens het voorstel van de Commissie staat in bijlage 3 van de verordening, de zogenaamde oranje lijst, en in bijlage 4, de zogenaamde rode lijst.

Synoniemen (Engels) voor "amber":

amber