"ambassador" in het Nederlands

EN

"ambassador" - vertaling Nederlands

EN

ambassador {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In Tbilisi, the Community 'ambassador ' calls himself just that.
In Tbilissi noemt de vertegenwoordiger van de Gemeenschap zichzelf " ambassadeur ".
The Maldives ambassador was on the phone to me this morning.
Ik heb de ambassadeur van de Malediven vanochtend telefonisch gesproken.
The British ambassador replied: 'No, send me fewer demonstrators '.
De Britse ambassadeur antwoordde; " Nee, stuurt u maar minder demonstranten ".
Ambassador Moratinos is in constant contact with all the parties.
De speciale gezant Moratinos staat voortdurend in contact met alle partijen.
I subsequently had a meeting with the roaming US ambassador.
Ik had daarna een ontmoeting met de Amerikaanse gezant.
Their ambassador gave the Cambodian Government this warning very recently: less aid if they fail to address this.
Hun gezant heeft zeer recent de Cambodjaanse overheid daarom de wacht aangezegd: minder hulp in geval van nalatigheid.
Ambassadors have protested on behalf of the UN.
Van VN-kant heeft de afgezant geprotesteerd.
In this context we would like to reiterate our support for the efforts undertaken by UN Special Envoy Ambassador Razali.
In dit verband willen we nogmaals onze steun uitspreken voor de inspanningen van de speciale afgezant van de VN, ambassadeur Razali.
And here I would like to congratulate Mr Moratinos, our European ambassador, on the quality of his work and his determination.
Ik wil, op dit punt, de heer Moratinos, onze Europese afgezant, een compliment maken wegens zijn voortreffelijke actie, zijn uitstekende werk en zijn strijdlust.

Voorbeeldzinnen voor "ambassador" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe EBRD is not, as some might believe, the ambassador of ultra-liberalism.
De EBWO is niet zoals sommigen denken een ambassadeur van het ultraliberalisme.
EnglishWe are opposed to Parliament's having its own ambassador for human rights.
Wij zijn er tegen dat het Parlement een eigen ambassadeur voor mensenrechten krijgt.
EnglishMr Carlos Arturo Marulanda is Colombia's ambassador to the European Union.
De heer Carlos Arturo Marulanda is de ambassadeur van Colombia bij de Europese Unie.
EnglishAn ambassador in the Pacific once said 'we are the canaries of the mines '.
Door een ambassadeur in de Pacific werd eens gezegd: we are the canaries of the mines.
EnglishThe condemnation I received was from the Turkish ambassador in Washington.
De veroordeling die ik ontving was afkomstig van de Turkse ambassadeur in Washington.
EnglishThe ambassador said to me: ' You have no right to raise these matters with us.
De ambassadeur zei tegen mij: " U hebt het recht niet om deze zaken bij ons aan te kaarten.
EnglishGoodwill Ambassador.
Ik werkte voor de Kustwacht en werd benoemd tot Goodwill Ambassadeur van de V.N.
EnglishThe British ambassador replied: 'No, send me fewer demonstrators '.
De Britse ambassadeur antwoordde; " Nee, stuurt u maar minder demonstranten ".
EnglishWhile we were in Uzbekistan, we also met the British Ambassador, Craig Murray.
Tijdens ons bezoek aan Oezbekistan hebben we ook de Britse ambassadeur, Craig Murray, ontmoet.
EnglishI also congratulate Ambassador Anderson and the Irish civil service.
Verder wil ik ook ambassadeur Anderson en de Ierse ambtenaren feliciteren.
EnglishIn Tbilisi, the Community 'ambassador ' calls himself just that.
In Tbilissi noemt de vertegenwoordiger van de Gemeenschap zichzelf " ambassadeur ".
EnglishAmbassador Moratinos is in constant contact with all the parties.
De speciale gezant Moratinos staat voortdurend in contact met alle partijen.
EnglishCould you also please write to the US Ambassador to the European Union?
Kunt u tevens een schrijven aan de ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel richten?
EnglishThe lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
De kantinewerksters, de middagmaal-koks van Amerika.. ~~~ Ik bied mezelf aan als hun ambassadeur.
EnglishThey owe us, to put a food ambassador in every major supermarket.
Ze zijn het ons schuldig een voedsel-ambassadeur te plaatsen in iedere grote supermarkt.
EnglishFor example, I recently met with the Australian Ambassador to the European Union.
Ik heb bijvoorbeeld onlangs een onderhoud gehad met de ambassadeur van Australië bij de Europese Unie.
EnglishI hope you will write to the Iranian Ambassador and object to that.
Ik hoop dat u hiertegen zult protesteren bij de Iraanse ambassadeur.
EnglishIt is my belief that the appointment of Ambassador Moratinos is good news.
Ik vind de benoeming van ambassadeur Moratinos goed nieuws.
EnglishThe Maldives ambassador was on the phone to me this morning.
Ik heb de ambassadeur van de Malediven vanochtend telefonisch gesproken.
EnglishIt is quite impossible for us to instruct an ambassador as to how to describe his own country.
Het is uitgesloten dat wij een ambassadeur kunnen voorschrijven hoe hij zijn eigen land aanduidt.

Synoniemen (Engels) voor "ambassador":

ambassador
English