EN

to amaze [amazed|amazed] {overgankelijk werkwoord}

volume_up
Mr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Mijnheer de Voorzitter, je blijft je verbazen over de tegenstrijdigheden in dit Parlement.
It would amaze and depress me if it were not to do so today.
Het zou me verbazen en teleurstellen als dat vandaag niet het geval zou zijn.
It never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
Het verbaast mij elke keer weer hoeveel passagiers er op luchthavens vermist worden.
And the things that they build amaze even themselves.
En de dingen die ze bouwen verwonderen zelfs hunzelf.
I am amazed that we are surprised because, in fact, it is not the first time.
Het verwondert mij dat iedereen verrast is, want dit is in feite niets nieuws.
I am amazed and astonished that we can continue to receive requests of this scale at this late stage.
Ik ben verbaasd en verwonderd dat het mogelijk is dat er in dit late stadium nog verzoeken van deze omvang binnenkomen.

Voorbeeldzinnen voor "to amaze" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
Het verbaast mij elke keer weer hoeveel passagiers er op luchthavens vermist worden.
EnglishMr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Mijnheer de Voorzitter, je blijft je verbazen over de tegenstrijdigheden in dit Parlement.
EnglishIt would amaze and depress me if it were not to do so today.
Het zou me verbazen en teleurstellen als dat vandaag niet het geval zou zijn.
EnglishIn fact it should be labelled the Hampton Court ‘ aMaze’.
De top moet eigenlijk zelfs ` onthutsend ' worden genoemd.
EnglishAnd the things that they build amaze even themselves.
En de dingen die ze bouwen verwonderen zelfs hunzelf.
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Ik moet zeggen dat het mij iedere keer weer verbaast en deprimeert hoe lomp de parlementsleden zich kunnen gedragen wanneer er mensen aan het woord zijn.
EnglishIt never ceases to amaze me when some of our British fellow Members say that we do not need a constitution but we do need a lot of new Members.
Het verbaast me telkens weer dat sommige Britse collega's zeggen: we hebben geen grondwet nodig, maar we willen wel veel nieuwe leden toelaten.
EnglishDelays of this kind, which might perhaps be explained by the trade agreement being negotiated in parallel, never fail, however, to amaze me.
Dit soort vertragingstactieken, die waarschijnlijk te verklaren zijn uit het feit dat parallel over een handelsakkoord met Zuid-Afrika is onderhandeld, verbijsteren mij toch steeds weer opnieuw.
EnglishFor this reason, the elusive nature of the General Affairs Council and even the brevity of the declarations made by the representative for the Commission amaze me somewhat.
Daarom ben enigszins verbaasd over de vage standpunten van de Raad Algemene Zaken en over de laconieke houding, als ik dat zo mag noemen, van de vertegenwoordiger van de Commissie.

Synoniemen (Engels) voor "amazing":

amazing
amazingly
amazement