"amateur" in het Nederlands

EN

"amateur" - vertaling Nederlands

volume_up
amateur cyclist {znw.}
NL

"amateur" - vertaling Engels

volume_up
amateur radio {de}
EN

amateur {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
If you're an amateur, you don't have access to our machine anymore.
Als je amateur bent, krijg je geen toegang meer tot onze machine.
As a result, the discrepancy between amateur and professional sport has become far too pronounced.
Het verschil tussen amateur en professionele sport is daardoor ook veel te groot geworden.
My Amendment No 47 is therefore a warning for amateurs.
Voor de liefhebber: dit is de strekking van mijn amendement 47.
NL

amateur {de}

volume_up
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
This is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Als je amateur bent, krijg je geen toegang meer tot onze machine.
If you're an amateur, you don't have access to our machine anymore.
Het verschil tussen amateur en professionele sport is daardoor ook veel te groot geworden.
As a result, the discrepancy between amateur and professional sport has become far too pronounced.
amateur (ook: dilettant)

Voorbeeldzinnen voor "amateur" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe health of sportsmen and women is at stake, both professional and amateur.
Het gaat om de gezondheid van de sportmensen, de beroeps- en de amateursporters.
EnglishIt's an amateur parade; people come from all over the city; people get all dressed up.
Het is een amateur-parade. ~~~ Mensen uit de hele stad komen helemaal verkleed.
EnglishThis is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
EnglishWhat do we think of the relationship between professional and amateur sport?
Wat denkt men over de relatie tussen de beroepssport en de amateursport?
EnglishBut nor is this necessary, because amateur equipment is not intended for sale.
Dit is echter ook niet nodig omdat apparatuur van amateurs niet voor de verkoop bedoeld is.
EnglishFeynman decided, as a sort of amateur helium physicist, that he would try to figure it out.
Feynman wilde het als amateur heliumnatuurkundige proberen te achterhalen.
EnglishThis is very sloppy, very amateur and unacceptable as a way to treat this House.
Dit is erg onzorgvuldig en erg amateuristisch en het is onaanvaardbaar om dit Parlement zo te behandelen.
EnglishAs a result, the discrepancy between amateur and professional sport has become far too pronounced.
Het verschil tussen amateur en professionele sport is daardoor ook veel te groot geworden.
EnglishIf you're an amateur, you don't have access to our machine anymore.
Als je amateur bent, krijg je geen toegang meer tot onze machine.
EnglishThe quality of these amateur photographs can, at times, be amazing.
De kwaliteit van deze amateurfoto's is soms verbazingwekkend.
EnglishFirstly, he suggests that there is a clear difference between amateur sport and professional sport.
Ten eerste betoogt hij dat er een duidelijk onderscheid is tussen amateursport en beroepssport.
EnglishElite sport, be it amateur or professional, receives global media coverage today.
Topsport, zowel door amateurs als door professionals bedreven, is vandaag de dag volledig door de media ingelijfd.
EnglishThe work in relation to local amateur sports clubs smacks of contempt for people.
De werkzaamheden in verband met plaatselijke amateursportverenigingen ademt een geest van verachting van de burgers.
EnglishOne need only consider the increase in the consumption of performance-enhancing drugs by young amateur sportspeople.
Kijk maar naar het toenemend gebruik van dopingmiddelen door jonge amateursporters.
EnglishSecondly, and most importantly, they all began their sporting careers in an amateur club or at a school.
Maar waar het vooral om gaat, is dat zij bij een vereniging of op school met sport zijn begonnen.
EnglishOur studies have, unfortunately, shown that amateur sport has also been affected by the phenomenon.
Helaas is uit onze onderzoeken gebleken dat de amateursport eveneens met dit fenomeen te kampen heeft.
EnglishDoping can be found in both amateur sport and youth sport.
Er is ook sprake van doping in amateursport en bij jongeren.
EnglishFirst of all, we must remember that Europe is not an amateur in the area of space conquest.
Laat ik er allereerst aan herinneren dat Europa geen nieuwkomer is op het gebied van de verovering van de ruimte.
EnglishThis group, others have called the "pro ams," amateur artists doing work at a professional level.
Deze groep noemen anderen ook wel de "pro-ams" amateur-kunstenaars die werk doen op een professioneel niveau.
EnglishFor instance, there's eBird, where amateur birdwatchers can upload information about their bird sightings.
Neem bijvoorbeeld eBird, waar vogelliefhebbers informatie over hun vogelwaarnemingen kunnen opladen.

Synoniemen (Engels) voor "amateur":

amateur