"to amalgamate" in het Nederlands

EN

"to amalgamate" - vertaling Nederlands

EN

to amalgamate [amalgamated|amalgamated] {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "to amalgamate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn my view, the Commission is seeking to amalgamate various budget lines.
De Commissie probeert naar mijn mening verscheidene begrotingslijnen samen te smelten.
EnglishThere is a proposal to amalgamate fish and agriculture.
Er ligt ook een voorstel om de visserij en de landbouw onder één noemer te brengen.
EnglishEven so, there are at present no plans to amalgamate the two.
Op dit moment wordt een fusie van de twee echter niet voorzien.
EnglishBrewers ' and cider producers ' attempts to amalgamate these products could harm the whole of the wine-producing sector.
Het mengsel dat brouwers en industriëlen van cider maken kan schadelijk zijn voor de hele wijnbouwsector.
EnglishFinally, I hope, Mr van den Broek, that your Directorate-General will at last take a step in the right direction, and amalgamate the PHARE and Interreg funds.
Verder hoop ik, mijnheer Van den Broek, dat ook uw directoraat-generaal eindelijk een stap in de goede richting doet en PHARE en INTERREG in een gemeenschappelijk fonds onderbrengt.

Synoniemen (Engels) voor "amalgam":

amalgam
amalgamated