EN

alternatives {meervoud}

volume_up
In my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
Volgens mij zijn er voor die stabiliseringsstrategie geen geldige alternatieven.
There are safe alternatives, namely aluminium hydroxides and phosphate esters.
Er bestaan veilige alternatieven: aluminiumhydroxydes, fosfaatesters.
Suitable alternatives, both in technical and economic terms, are available.
Er zijn geschikte alternatieven beschikbaar, zowel technisch als economisch gezien.

Voorbeeldzinnen voor "alternatives" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn my view there are only worse alternatives to this strategy of stabilisation.
Volgens mij zijn er voor die stabiliseringsstrategie geen geldige alternatieven.
EnglishThe approach to this subject is not correct either and there are alternatives.
Ook op dit punt is de gehanteerde aanpak niet de goede, en er zijn alternatieven.
EnglishExperience in those countries has shown that there are alternatives to these gases.
De ervaring van deze landen toont aan dat er voor deze gassen alternatieven zijn.
EnglishMoreover, the alternatives to nickel cadmium batteries appear to be far superior.
Bovendien blijken de alternatieven voor nikkelcadmiumbatterijen veel beter te zijn.
EnglishAnimal testing should be carried out only in the absence of any alternatives.
Dierproeven zijn nu alleen nog maar toegestaan als er geen alternatief voor is.
EnglishThese alternatives to cadmium are what we really need, and they already exist.
We hebben deze alternatieven voor cadmium namelijk echt nodig en ze bestaan ook al.
EnglishThere are alternatives and the EU has a key role to play in promoting them.
Er zijn andere opties en het is aan de EU om die opties aan de man te brengen.
EnglishMoreover, we do not know what the harmful effects of alternatives will be.
Bovendien weten we niet wat de schadelijke effecten van alternatieven zullen zijn.
EnglishWhere these alternatives are not available, we need to exercise some flexibility.
Waar die alternatieven ontbreken, dienen we in enige mate soepel te zijn.
EnglishSuitable alternatives, both in technical and economic terms, are available.
Er zijn geschikte alternatieven beschikbaar, zowel technisch als economisch gezien.
EnglishYou have to say, ‘ the opt-out is wrong, but here are the alternatives to it’.
Als je geen alternatief hebt, dan moet je niet zeggen dat die verkeerd is.
EnglishIt is examining areas where non-regulatory alternatives could be introduced.
Zij onderzoekt waar niet-regulerende alternatieven kunnen worden ingevoerd.
EnglishOther alternatives are being described as too expensive and leading to distortion.
Andere alternatieven worden afgeschilderd als te duur en marktverstorend.
EnglishIt is becoming ever more clear to us that this Europe of ours needs real alternatives.
Het wordt ons steeds duidelijker dat Europa echte alternatieven nodig heeft.
EnglishAnd it can be done, given the rapidly growing number of alternatives available.
Een extra stimulans hierbij is dat de baten duidelijk groter zijn dan de overgangskosten.
EnglishOn the one hand, we are warning of the disappearance of oil and promoting alternatives.
Aan de ene kant waarschuwen wij dat de olie opraakt en stimuleren wij alternatieven.
EnglishIn the end, though, we shall have to opt for one of these four alternatives.
Hoe dan ook, we zullen in ieder geval een keuze moeten maken uit die vier mogelijkheden.
EnglishWell it turns out, we have many different alternatives for such a set of building blocks.
Het blijkt dat we vele verschillende alternatieven hebben voor zo'n set bouwstenen.
EnglishPatent holders must allow the production of generic alternatives in poorer countries.
Octrooihouders moeten de productie toestaan van generieke alternatieven in arme landen.
EnglishWhy should we not demand that the most environmentally friendly alternatives be used?
Waarom zouden wij niet eisen dat de milieuvriendelijkste alternatieven worden gebruikt?

Synoniemen (Engels) voor "alternative":

alternative