"alternative solution" in het Nederlands

EN

"alternative solution" - vertaling Nederlands

EN

alternative solution {zelfstandig naamwoord}

volume_up
alternative solution
There has already been public speculation that the Commission is considering seeking an alternative solution.
Er is reeds naar buiten toe bekend gemaakt dat de Commissie erover nadenkt om een alternatieve oplossing te vinden.
As a result, we end up with restrictions, application provisions with time limits, or debt, the worst alternative solution, which is no sort of solution at all.
Dat is de slechtst denkbare alternatieve oplossing, omdat hierdoor namelijk helemaal niets wordt opgelost!
I suggest an alternative solution based on the repeated statements that we are supposed to be in an EU which retains its individual Member State status.
Op basis van de herhaalde verklaringen dat we de individuele status van de afzonderlijke lidstaten in de EU dienen te behouden, stel ik een alternatieve oplossing voor.

Voorbeeldzinnen voor "alternative solution" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPerhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
Hier moet wellicht naar alternatieven worden gekeken die op de markt zijn.
EnglishIt must be well understood that there was really no alternative solution.
Laten we niet vergeten dat er niet echt een andere oplossing bestond.
EnglishNo alternative solution to the system of refunds on agricultural products has been seriously looked into.
De Commissie heeft geen enkel alternatief voor het RPA serieus bestudeerd.
EnglishInstead our responsibility must surely be to propose an alternative solution and not to genuflect to industry.
Het is aan ons om eindelijk een alternatief voor te stellen, en geen knieval te maken voor de industrie.
EnglishAt the same time, I naturally expect help from the Member States in finding a constructive alternative solution.
Tegelijkertijd verwacht ik natuurlijk dat ook de lidstaten meehelpen om constructieve oplossingen te vinden.
EnglishThere has already been public speculation that the Commission is considering seeking an alternative solution.
Er is reeds naar buiten toe bekend gemaakt dat de Commissie erover nadenkt om een alternatieve oplossing te vinden.
EnglishI note that the draft opinion already foresees an alternative solution based on Article 56 of the ECSC Treaty.
Ik merk op dat in het ontwerpadvies een andere oplossing op basis van artikel 56 van het EGKS-Verdrag wordt voorgesteld.
EnglishU and Greece for which it is difficult to find an alternative solution.
Rijst wordt in de EU en in Griekenland verbouwd op arme gronden, waarvoor zich niet makkelijk een alternatieve teelt aandient.
EnglishHave you examined and evaluated this famous alternative post-December solution which is a secret from the Greeks?
Hebt u die beroemde, maar voor de Grieken geheim gehouden, alternatieve oplossing die na december zal worden toegepast, onderzocht en beoordeeld?
EnglishAs a result, we end up with restrictions, application provisions with time limits, or debt, the worst alternative solution, which is no sort of solution at all.
Dat is de slechtst denkbare alternatieve oplossing, omdat hierdoor namelijk helemaal niets wordt opgelost!
EnglishI welcome the fact that the Mr Garosci in his report believes and recognizes that an alternative solution must be found to the abolition of duty-free shopping.
Ik ben blij dat de heer Garosci in zijn verslag erkent dat er een alternatief moet worden gezocht voor sluiting van de taxfreewinkels.
EnglishThere is no alternative to a peaceful solution in the form of negotiations between the Chinese government and the Dalai Lama - without any preconditions.
Een vreedzame oplossing is de enige weg en die vergt onderhandelingen tussen de Chinese regering en de Dalai Lama - zonder voorwaarden vooraf.
EnglishAn alternative solution such as EU accession to the European Convention on Human Rights merits much closer examination.
Ik denk dat we beter uitvoerig onderzoek kunnen doen naar een ander alternatief, zoals bijvoorbeeld het toetreden van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
EnglishI suggest an alternative solution based on the repeated statements that we are supposed to be in an EU which retains its individual Member State status.
Op basis van de herhaalde verklaringen dat we de individuele status van de afzonderlijke lidstaten in de EU dienen te behouden, stel ik een alternatieve oplossing voor.
EnglishTourism frequently offers an alternative solution for regions that are suffering a structural lag or that are highly dependent on other sectors that are in decline.
Het toerisme biedt vaak een goed alternatief voor werkzoekenden uit regio's die kampen met een structurele achterstand of die sterk afhankelijk zijn van noodlijdende sectoren.
EnglishThat is why the government, from December onwards, as announced, will have an alternative solution which undoubtedly, I too believe, will be much better from an environmental point of view.
Daarom heeft de regering aangekondigd na december een alternatieve oplossing toe te passen die, naar ook ik geloof, vanuit milieuoogpunt bekeken veel beter zal zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "alternative solution" in Nederlands

solution zelfstandig naamwoord
alternative zelfstandig naamwoord
alternative bijvoeglijk naamwoord
alternative medicine zelfstandig naamwoord
alternative energy zelfstandig naamwoord
alternative route zelfstandig naamwoord
practical solution zelfstandig naamwoord
to provide a solution