EN

alternation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It is a model of mechanical alternation between the two majority groups of the European Parliament.
Het is een model van automatische afwisseling tussen de twee meerderheidsfracties van de Vergadering.

Voorbeeldzinnen voor "alternation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf we must have a few more permanent members with a certain alternation, I can live with that.
Als we iets meer vaste leden moeten hebben met een zekere wisseling, dan vind ik dat best.
EnglishIt is a model of mechanical alternation between the two majority groups of the European Parliament.
Het is een model van automatische afwisseling tussen de twee meerderheidsfracties van de Vergadering.
EnglishThe alternation between plenary sessions, on the one hand, and issue groups, on the other, ensured the necessary combination of transparency and efficiency.
Voltallige zittingen werden afgewisseld met groepsbesprekingen over bepaalde onderwerpen, en daarmee is zowel de transparantie als de efficiëntie gediend.
EnglishIn other words, the real election no longer takes place in the plenary but within each of the two largest groups in strict alternation.
De werkelijke verkiezing vindt derhalve niet meer in het Parlement zelf plaats, maar binnen elk van beide grootste fracties en wel beurtelings volgens een perfect vastgelegde regeling.
EnglishSince 1990 Nepal has been engaged in a radical institutional change which has led to free multi-party elections and the alternation of democratic governments.
Sinds 1990 zijn er in Nepal radicale institutionele veranderingen aan de gang die hebben geleid tot vrije verkiezingen met een meerpartijenstelsel en elkaar afwisselende democratische regeringen.

Synoniemen (Engels) voor "alternative":

alternative