EN

alternating {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
NL

Phase Alternating Line {het}

volume_up
1. telecommunicatie
Phase Alternating Line

Voorbeeldzinnen voor "alternating" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSort of an alternating tripod, and they can negotiate obstacles just like the animal.
Een soort van afwisselende driepoot. ~~~ Ze kunnen hindernissen nemen zoals een dier.
EnglishIt lacks the notion of alternating, or taking turns, and it's always on the minor road, allowing the major one to have primacy.
Er is geen notie van alterneren, of om de beurt invoegen.
EnglishIn this respect, the systems of alternating men and women on party lists, promoted in certain political parties, have had unquestionable success.
In dit opzicht hebben de ritssystemen, die in sommige politieke partijen worden gestimuleerd, onmiskenbaar succes gehad.
EnglishAnd if you can cause that coil to resonate, what will happen is it will pulse at alternating current frequencies -- at a fairly high frequency, by the way.
En als je die spoel kan laten meetrillen. ~~~ zal het pulsen uitzenden. ~~~ op afwisselende stroomfrequenties, op een vrij hoge frequentie.
EnglishBecause they are sick to death of the self-flagellation that this Parliament indulges in, alternating with lessons in morality and a haughtiness that is just as hard to bear.
Ze hebben immers genoeg van de huidige bui van zelfkastijding van dit Parlement, dat zich op andere momenten moralistisch en verwaand opstelt.

Synoniemen (Engels) voor "alternating":

alternating
English
alternative