EN

alphabet {zelfstandig naamwoord}

volume_up
alphabet
This is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
We cannot imagine ourselves without the alphabet and writing.
We kunnen onszelf niet meer voorstellen zonder alfabet en schrijven.
So this spider goes through the whole alphabet with identical adjectives and substantives.
Deze spin gaat door het hele alfabet heen met identieke adjectieven en substantieven.
alphabet

Voorbeeldzinnen voor "alphabet" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll knowledge of the English language and the English alphabet has been lost.
Alle kennis van de Engelse taal en het Engelse alfabet is verloren gegaan.
EnglishThis is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
Dat is het elementaire alfabet dat volgens de quantummechanica trilt.
EnglishSo this spider goes through the whole alphabet with identical adjectives and substantives.
Deze spin gaat door het hele alfabet heen met identieke adjectieven en substantieven.
EnglishWe cannot imagine ourselves without the alphabet and writing.
We kunnen onszelf niet meer voorstellen zonder alfabet en schrijven.
EnglishThis is a letter of the alphabet that's been folded just once.
Dit is een letter van het alfabet die slechts een keer gevouwen is.
EnglishBut first I have to ask: what are these building blocks, like the alphabet, elements that I showed you?
Maar eerst moet ik vragen: wat zijn deze bouwstenen, zoals het alfabet, die ik liet zien?
EnglishIt does not matter what letters of the alphabet the terrorists use to camouflage their atrocities.
Achter welke letters van het alfabet de terroristen hun wreedheid verbergen, heeft geen enkel belang.
EnglishAnd so, I was able to put that into this story, which is an alphabet, and hopefully go on to something else.
Nu kon ik dat in dit verhaal stoppen, dat een alfabet is, om dan hopelijk op iets anders uit te komen.
EnglishYou can no longer see the Cyrillic alphabet.
Nergens vinden wij daar nog opschriften in cyrillisch schrift.
EnglishThis kind of alphabet soup is a new way to mark proteins -- not only by color but literally by alphabet letters.
Deze lettersoep is een nieuwe manier om proteïnen te coderen, niet slechts met kleur, maar met letters.
EnglishNot too much longer after that, the alphabet was invented.
EnglishIt is a very complex scene - a kind of alphabet soup.
Het is een complex geheel, een soort lettersoep.
EnglishAs long as I know that there's some sort of alphabet.
EnglishWell, the fact is that when someone says 'A ' in the European Union, it is not long before the whole alphabet has been used.
Gewoon omdat het in de Europese Unie zo gaat: men heeft nog maar net A gezegd of het hele alfabet is al opgebruikt.
EnglishIn a new combination of letters of the alphabet, TEP, the Transatlantic Economic Partnership, poses the same problems as the MAI.
In het nieuwe TEP, het Transatlantisch Economisch Partnerschap, komen dezelfde problemen naar voren als in de MOI.
EnglishInternational Phonetic Alphabet
EnglishWe need the whole alphabet.
EnglishAnd you see here a little clip of -- one of these villages -- the first thing that these children did was to find a website to teach themselves the English alphabet.
Het eerste wat deze kinderen deden was een website zoeken om zichzelf het Engelse alfabet te leren.
EnglishLetters of the alphabet?
EnglishSo here would be a frequency plot of how often you find each of the 26 letters of the alphabet in a text written by random monkeys.
Ik zou een grafiek maken van de frequentie van hoe vaak elk van de 26 letters van het alfabet voorkomt in een tekst geschreven door willekeurige apen.

Synoniemen (Engels) voor "alphabet":

alphabet
alphabetic
alphabetical
English
Cyrillic alphabet
English