"aloud" in het Nederlands

EN

"aloud" - vertaling Nederlands

NL
NL

"aloud" - vertaling Engels

EN

aloud {bijwoord}

volume_up
I wonder aloud whether the Commission shares my concern that things are not going well for the European aviation sector.
Ik vraag me hardop af of de Commissie mijn zorg deelt dat het niet goed gaat in de Europese luchtvaartsector.
Wat die dan zijn, wordt niet hardop gezegd.
And I said aloud, "Listen you, thing, you and I both know that if this book isn't brilliant that is not entirely my fault, right?
En ik zei hardop: "Luister ding, als dit boek niet briljant is, dan komt dat niet door mij, begrepen?
NL

aloud {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aloud" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo I've decided to recruit some of my TED friends to read my words aloud for me.
Dus heb ik besloten een paar van mijn TED-vrienden in te schakelen om mijn woorden in mijn plaats voor te lezen.
EnglishIt has to be said aloud that the United Kingdom is one of the EU members getting a free ride.
Men kan zeggen dat het Verenigd Koninkrijk een van de economische zwartrijders van de Europese Unie is.
EnglishWe must cry aloud: free these women from this prison, from this torture, from this violence!
Wij moeten het uitschreeuwen: bevrijdt deze vrouwen uit hun gevangenis, uit hun marteling en van dat geweld!
EnglishI wonder aloud whether the Commission shares my concern that things are not going well for the European aviation sector.
Ik vraag me hardop af of de Commissie mijn zorg deelt dat het niet goed gaat in de Europese luchtvaartsector.
EnglishAnd I said aloud, "Listen you, thing, you and I both know that if this book isn't brilliant that is not entirely my fault, right?
En ik zei hardop: "Luister ding, als dit boek niet briljant is, dan komt dat niet door mij, begrepen?
EnglishIt may be that you would want it to be read aloud.
EnglishWhat they are is never spoken aloud.
EnglishWe do not want to be hypocritical, we do not want to be sectarian, but we must say aloud that Chile is not a full democracy.
Wij willen niet hypocriet of sektarisch doen maar we moeten toch klaar en duidelijk stellen dat Chili geen volwaardige democratie is.
EnglishIt is also a tribute to the endurance and courage of many millions in central and eastern Europe who often suffered for dreaming those dreams aloud.
Het is ook een eerbetoon aan de volharding en moed van vele miljoenen mensen in Midden- en Oost-Europa die dikwijls hebben geleden omdat zij deze dromen hardop durfden uitspreken.
EnglishAt Lisbon the mainly socialist leaders of the EU governments declared aloud their aim to make Europe the world's most dynamic and competitive economy.
De voornamelijk socialistische Europese regeringsleiders riepen daar om het hardst dat zij ten doel hadden gesteld van Europa de meest dynamische en concurrerende economie ter wereld te maken.
EnglishThese two countries have finally said aloud what several others have privately thought; that is, Jean Monnet’ s old Europe inherited from the Yalta partition is now obsolete.
Die twee landen hebben hardop gezegd wat veel andere landen denken, namelijk dat het oude Europa van Jean Monnet, een overblijfsel van de verdeling van Jalta, achterhaald is.
EnglishI have to say, however, that when I launched the citizens ' network Green Paper last January there were those who wondered aloud if this was an area where the Commission had an interest.
Toen ik het Groenboek over het netwerk voor de burger in januari van dit jaar bekendmaakte, vroegen sommigen zich hardop af waarom de Commissie zich op dat terrein begaf.

Synoniemen (Engels) voor "aloud":

aloud