"aloof" in het Nederlands

EN

"aloof" - vertaling Nederlands

EN

aloof {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
aloof (ook: modest)
The European Parliament cannot stay aloof.
Het Europees Parlement kan zich niet afzijdig houden.

Voorbeeldzinnen voor "aloof" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInstead, the Social Democrats should ask themselves why they are standing aloof from the proposal.
In plaats daarvan zouden deze sociaal-democraten zich moeten afvragen waarom ze aan de kant staan.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we keep being accused of being remote from the citizens and aloof.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, thuis krijgen wij voortdurend het verwijt dat wij ver van de mensen staan.
EnglishThe European Parliament cannot stay aloof.
Het Europees Parlement kan zich niet afzijdig houden.
EnglishAnd this, of course, is the basis of much of Eastern philosophy, and that is there is no real independent self, aloof from other human beings, inspecting the world, inspecting other people.
En dat houdt in dat er geen echt onafhankelijk zelf bestaat, apart van andere menselijke wezens, dat de wereld aanschouwt, dat andere mensen aanschouwt.
EnglishLadies and gentlemen, this report's political message is that Europe's Parliament is drawing much closer to its regions, thus abandoning its former attitude, which was somewhat aloof.
Geachte dames en heren, de politieke boodschap van dit verslag luidt: wij komen als Europees Parlement de regio's een geweldige stap tegemoet en geven onze wat gereserveerde houding van vroeger op.

Synoniemen (Engels) voor "aloof":

aloof