"along these lines" in het Nederlands

EN

"along these lines" - vertaling Nederlands

EN

along these lines [voorbeeld]

volume_up
along these lines
volume_up
op dezelfde lijn [vb.]
I hope your explanation on the position reached at Elsinore will be along these lines.
Ik hoop dat uw uitleg over het in Helsingør bereikte standpunt op dezelfde lijn ligt.

Voorbeeldzinnen voor "along these lines" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is no freedom of religion, and there is no secularism along French lines.
Er is geen vrijheid van godsdienst, en er is geen secularisme naar Frans voorbeeld.
EnglishI therefore think it is good that the Commissioner is now talking along those lines.
Ik vind het dan ook een goede zaak dat de commissaris zich nu in die zin uitlaat.
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’ s report is along these lines.
Het verslag van mevrouw Estrela volgt de koers die ik bepleit en daar ben ik blij mee.
EnglishSo what opportunities do we have if we cannot achieve progress along formal lines?
Welke mogelijkheden hebben wij nog meer als wij via de formele weg niet verder komen?
EnglishWe shall submit a proposal along these lines before the end of this year.
Voor het einde van het jaar zullen wij in dit verband een voorstel presenteren.
EnglishI therefore repeat my thanks to the Commission for the progress made along these lines.
Ik dank de Commissie dan ook nogmaals voor de vooruitgang die terzake geboekt is.
EnglishAnother change that must be made is for us to start thinking more along European lines.
Een andere omslag die er moet komen, is dat er meer Europees gedacht gaat worden.
EnglishWe are also working along these lines in applying the Cotonou Agreement.
Bij de uitvoering van de Overeenkomst van Cotonou werken we in dezelfde richting.
EnglishIt's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.
Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme -- iets in deze richting.
EnglishThe conclusions of the last European Council in Vienna are along those lines.
De conclusies van de recente Europese Raad van Wenen gaan in die richting.
EnglishThe idea of a report along the lines of parameters for lead has also been accepted.
Wij aanvaarden het idee van een verslag zoals bij de parameters voor lood.
EnglishI do not believe it is useful to think along those lines, Mr Rajamäki.
Ik denk niet dat het zinvol is om in die richting te denken, mijnheer Rajamäki.
EnglishNo doubt the Commission will come up with more proposals along those lines.
De Commissie zal zonder twijfel met nieuwe voorstellen in deze lijn komen.
EnglishI hope your explanation on the position reached at Elsinore will be along these lines.
Ik hoop dat uw uitleg over het in Helsingør bereikte standpunt op dezelfde lijn ligt.
EnglishCommissioner Barnier has already made several statements along these lines.
De Structuurfondsen hebben immers een rechtstreeks effect op de burgers.
EnglishThis is why it submitted a proposal along these lines to the Parliament and Council in 1992.
Daarom heeft zij in 1992 het Parlement en de Raad een voorstel in die zin gedaan.
EnglishTherefore this report has been deliberately arranged along regionalistic lines.
Daarom wordt in dit verslag zoveel aandacht aan de regio's besteed.
EnglishI understand that one Member State of the Union has modified its position along those lines.
Ik heb begrepen dat een lid-staat zijn positie langs die lijn heeft gewijzigd.
EnglishReforming the Security Council along these lines is certainly essential.
In dit verband is het zeker ook zaak om de Veiligheidsraad te hervormen.
EnglishI very much hope that we will continue working along these lines.
Het is mijn vurige wens dat wij onze werkzaamheden in die richting voortzetten.

Vergelijkbare vertalingen voor "along these lines" in Nederlands

along voorzetsel
Dutch
along bijwoord
Dutch
these voornaamwoord