"almost impossible" in het Nederlands

EN

"almost impossible" - vertaling Nederlands

EN

almost impossible {bijwoord}

volume_up
almost impossible
Shamsul Wares: It was almost impossible, building for a country like ours.
Shamsul Wares: Het was bijna onmogelijk om voor een land als het onze te bouwen.
I believe that this would be almost impossible to obtain.
Mijns inziens is het bijna onmogelijk om die te verkrijgen.
I've tried to work out which is bigger, and it's almost impossible.
Ik heb geprobeerd na te gaan wie groter is, en het is bijna onmogelijk.

Voorbeeldzinnen voor "almost impossible" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishShamsul Wares: It was almost impossible, building for a country like ours.
Shamsul Wares: Het was bijna onmogelijk om voor een land als het onze te bouwen.
EnglishAs a result, it is almost impossible to assess their success or their value.
Het is dan ook vrijwel onmogelijk het succes of de waarde ervan te evalueren.
EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Een voorstel dat verder gaat dan dat van Cunha is echter mijns inziens nauwelijks haalbaar.
EnglishIt is almost impossible to talk about Ukraine without reference to nuclear power.
Het is vrijwel onmogelijk het over Oekraïne te hebben zonder het te hebben over kernenergie.
EnglishMr President, it is almost impossible to discuss this issue in this arena.
Mijnheer de Voorzitter, het is haast onmogelijk om hier te spreken.
EnglishIn so doing, they leave Parliament on the outside looking in and make scrutiny almost impossible.
Daarmee zetten ze het Parlement buiten spel en is controle vrijwel onmogelijk.
EnglishBut what I discovered is it's almost impossible to find anyone who provides that treatment or care.
Maar ik heb ontdekt dat je bijna geen mensen kunt vinden die die zorg verlenen.
EnglishI've tried to work out which is bigger, and it's almost impossible.
Ik heb geprobeerd na te gaan wie groter is, en het is bijna onmogelijk.
EnglishIt's almost impossible to believe the progress we've made since 1994.
Het is niet te geloven hoeveel vooruitgang er is geboekt sinds 1994.
EnglishIt is almost impossible for the Court of Auditors to obtain access to documents.
De Rekenkamer krijgt bijna geen toegang tot documenten.
EnglishIt is turning out to be almost impossible to make a well-considered decision in this area.
Het blijkt bijna onmogelijk om daar een goede afweging te maken.
EnglishThis makes the interoperability of the European rail systems almost impossible in practice.
Dit maakt de interoperabiliteit van de Europese spoorwegsystemen bijna onmogelijk in de praktijk.
EnglishImplementing it successfully is, however, almost impossible without the support of our own citizens.
Een geslaagde uitvoering ervan is echter bijna onmogelijk zonder de steun van onze burgers.
EnglishLike hunger and thirst, it's almost impossible to stamp out."
Zoals honger en dorst, is het bijna onmogelijk het uit te doven."
EnglishIt is almost physiologically impossible to be in a bad mood when you're wearing bright red pants.
Het is bijna fysiologisch onmogelijk in een slecht humeur te zijn, als je een felrode broek draagt.
EnglishIt is almost impossible to plan for natural disasters.
Het is vrijwel onmogelijk om op natuurrampen voorbereid te zijn.
EnglishFurthermore, it is almost impossible to receive royalties, because structures do not even exist.
Het is ook bijna onmogelijk om de auteursrechten te innen omdat daar niet eens de structuren voor bestaan.
EnglishI believe that this would be almost impossible to obtain.
Mijns inziens is het bijna onmogelijk om die te verkrijgen.
EnglishIt is becoming almost impossible to provide this aid as a result of the escalating conflict in the region.
Door de escalatie van het conflict in de regio wordt het met de dag moeilijker om deze hulp te bieden.
EnglishIt was almost impossible because of the congestion on the railways and it was also very expensive.
Dat was vrijwel onmogelijk gebleken vanwege de drukte op het spoorwegnet, en bovendien vanwege de zeer hoge kosten.

Vergelijkbare vertalingen voor "almost impossible" in Nederlands

impossible bijvoeglijk naamwoord
impossible bijwoord
almost bijwoord
almost never
almost all
almost ready