"almost all" in het Nederlands

EN

"almost all" - vertaling Nederlands

EN

almost all [voorbeeld]

volume_up
almost all
volume_up
vrijwel alle [vb.]
Almost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
Vrijwel alle sprekers hebben het gehad over de veiligheid op internet, en terecht.
We, that is almost all those present in that committee, were agreed on this.
Daar waren wij, vrijwel alle aanwezigen in die commissie, het over eens.
That has an effect on almost all feed proteins and on additives.
Dit heeft invloed op vrijwel alle eiwitvoer en op de toevoegingsmiddelen.

Voorbeeldzinnen voor "almost all" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAlmost all of the speakers have quite justifiably mentioned Internet security.
Vrijwel alle sprekers hebben het gehad over de veiligheid op internet, en terecht.
EnglishIn the Council of Ministers the unanimity rule must be removed in almost all areas.
In de Raad moet de regel van de unanimiteit op praktisch alle vlakken verdwijnen.
EnglishWe are the people who buy and sell almost all the things they want to buy and sell.
Wij zijn de mensen die bijna alles kopen en verkopen wat dat land te bieden heeft.
EnglishThe Council discusses and reaches almost all of its decisions in closed session.
Bijna alle besluiten worden door de Raad in gesloten vergaderingen genomen.
EnglishAlmost all of the world’ s least developed countries are members of the ACP group.
Bijna alle minst ontwikkelde landen van de wereld zijn lid van de ACS-groep.
EnglishFor almost all the years of life on Earth, there was no intelligent life.
Gedurende bijna alle jaren van het leven op aarde was er geen intelligent leven.
EnglishAlmost all our governments grumble about civil servants ' and judges'salaries.
Bijna alle regeringen mopperen over het salaris van ambtenaren of rechters.
EnglishIn almost all the Member States, unemployment rates are higher for women than for men.
In bijna alle lidstaten ligt de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen.
EnglishMy political group will support it, together with almost all the amendments.
Mijn fractie geeft haar steun zowel aan het verslag als aan bijna alle amendementen.
EnglishAlmost all the Member States take a positive position on this measure in principle.
Bijna alle lidstaten zijn voor het beginsel dat ten grondslag ligt aan deze maatregel.
EnglishIt is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Het is geen toeval dat bijna alle Europese eilanden gebieden van doelstelling 1 zijn.
EnglishConsequently, almost all of the amendments tabled were incorporated into the text.
Bijna al de voorgestelde wijzigingen zijn dan ook in de tekst opgenomen.
EnglishYet almost all the corn we eat has been altered genetically in some way.
Maar bijna alle mais die we eten is genetisch gemodificeerd op een of andere manier.
EnglishWe, that is almost all those present in that committee, were agreed on this.
Daar waren wij, vrijwel alle aanwezigen in die commissie, het over eens.
EnglishIt must be looked at as an entity, almost separately from all these other matters.
Het moet worden bezien als een op zichzelf staand iets, bijna los van al deze andere zaken.
EnglishToday, almost all the proposals of the Tindemans report have been adopted.
Vandaag zijn bijna alle voorstellen van het verslag-Tindemans aangenomen.
EnglishAlmost half of all Britain's households now buy barn or free-range eggs.
Bijna de helft van alle Britse huishoudens koopt inmiddels scharreleieren.
EnglishToday, there was support for this proposal from almost all the groups in this House.
Vanuit vrijwel alle fracties kwam er vandaag steun voor dit voorstel.
EnglishI say 'almost all ' because we came very close to achieving agreement on the Cyprus question.
Ik zeg ' bijna?, omdat de kwestie-Cyprus ons op het nippertje is ontschoten.
EnglishThis also applies to almost all the candidate countries as well as the Member States.
Dit geldt overigens niet alleen voor de lidstaten maar ook voor bijna alle kandidaat-landen.

Vergelijkbare vertalingen voor "almost all" in Nederlands

almost bijwoord
all bijvoeglijk naamwoord