"almighty" in het Nederlands

EN

"almighty" - vertaling Nederlands

EN

almighty {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
De Balkanoorlogen van de afgelopen jaren worden gemakshalve vergeten wanneer vurige pleitbezorgers van een almachtig Europa ons vertellen dat het nieuwe Europa oorlogen voorkomen en beëindigd heeft.

Voorbeeldzinnen voor "almighty" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd in the worship of my church, the most frequently used adjective about God is "almighty."
In de eredienst in mijn kerk is "almachtige" het meest gebruikte adjectief voor God.
EnglishTherefore they are equal works of the Almighty Creator '.
Zij zijn dan ook werken van de almachtige Schepper die aan ons gelijkgesteld zijn. "
EnglishThis House will make an almighty song and dance about the proposal that you are preparing.
Wij zullen hier in het Parlement een rondedans maken voor dit voorstel dat u voorbereidt en dat er niet om liegt.
EnglishI believe we have an almighty struggle ahead of us.
Ik geloof dat we een grote, hevige strijd voor de boeg hebben.
EnglishAnd I got to -- I start saying, "Free at last -- thank God Almighty, I’m free at last."
Ik zei tegen mezelf: eindelijk vrij, Godzijdank, eindelijk ben ik vrij.
English♫ Praise God, praise the Almighty
EnglishIf we believe something like this, we must let go of the puppet-master completely, take our leave of the almighty controller, abandon traditional models.
Als we in zoiets geloven, moeten we het idee de grote bestuurder laten varen, afscheid nemen van de almachtige heerser, traditionele modellen verlaten.
EnglishI recall the hope with which Zimbabwe set out on its own road as a sovereign country and how blessed it had been by the Almighty with food and other resources.
Ik herinner me hoe hoopvol Zimbabwe zich op zijn eigen weg begaf als autonoom land en hoezeer de Almachtige het land gezegend had met voedsel en natuurlijke hulpbronnen.
EnglishThe wars in the Balkans in recent years have been conveniently forgotten when fiery advocates of an almighty Europe tell us the new Europe has prevented and stopped wars.
De Balkanoorlogen van de afgelopen jaren worden gemakshalve vergeten wanneer vurige pleitbezorgers van een almachtig Europa ons vertellen dat het nieuwe Europa oorlogen voorkomen en beëindigd heeft.

Synoniemen (Engels) voor "almighty":

almighty
God Almighty