EN

alluvial {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geologie
Bolivar State in Venezuela has already been the scene of new concessions for timber extraction and has suffered the impact of uncontrolled alluvial gold-mining.
In de Venezolaanse deelstaat Bolivar zijn reeds nieuwe concessies verleend voor houtkap en lijdt men onder de gevolgen van ongecontroleerde winning van alluviaal goud.

Voorbeeldzinnen voor "alluvial" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is a development plan for the Danube, one that is sustainable and will preserve the alluvial forests.
Voor de Donau bestaan plannen voor een verbreding waarbij de alluviale bossen behouden blijven.
EnglishBolivar State in Venezuela has already been the scene of new concessions for timber extraction and has suffered the impact of uncontrolled alluvial gold-mining.
In de Venezolaanse deelstaat Bolivar zijn reeds nieuwe concessies verleend voor houtkap en lijdt men onder de gevolgen van ongecontroleerde winning van alluviaal goud.
EnglishThe dikes along these canalised rivers have been built too close to the main flow and houses have been built in alluvial areas where flood water was previously allowed to overflow.
Langs deze gekanaliseerde rivieren zijn de dijken te dicht langs de hoofdstroom gelegd en zijn huizen gebouwd in oevergebieden waar vroeger het hoogwater vrij spel had.

Synoniemen (Engels) voor "alluviation":

alluviation
alluvial deposit
alluvial fan