"to allude to" in het Nederlands

EN

"to allude to" - vertaling Nederlands

EN

to allude to {werkwoord}

volume_up
to allude to
to allude to

Voorbeeldzinnen voor "to allude to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe small companies I allude to are often firms in which women mainly work.
De kleine ondernemingen in deze sector zijn vaak ondernemingen van vrouwen.
EnglishBecause the problem is, when you have advanced cancer, we can't do that much today about it, as the statistics allude to.
Omdat we vandaag aan geavanceerde kankers niet erg veel kunnen doen, zoals de statistieken aantonen.
EnglishYou ask whether we have received a letter from the Greek authorities containing the information to which you allude.
U vraagt of wij een brief hebben ontvangen van de Griekse autoriteiten met de informatie waarnaar u verwijst.
EnglishI allude to some of the political choices that we would equate, if I may say so, Mr President, clearly with the right.
Ook bedoel ik hiermee enkele beleidskeuzes die, met uw permissie, mijnheer de voorzitter, toch wel erg rechts zijn.
EnglishIn this regard the reports clearly allude to the slow handling of the Structural Funds programmes by the Commission.
In dat verband bevatten de verslagen een duidelijke verwijzing naar de trage behandeling door de Commissie van de programma's in het kader van de structuurfondsen.
EnglishPermit me to allude to my previous occupation as a veterinary surgeon when I say that we are castrating ourselves and depriving ourselves of power here.
Staat u mij toe een en ander op mijn voormalig beroep van dierenarts te betrekken door te zeggen dat wij daarmee onszelf castreren en machteloos maken.
EnglishAnd at one of the campaign sessions, she had one of her male contenders allude to the fact that she couldn't become president -- she was a woman, and even half a woman.
Tijdens een campagnebijeenkomst zei een van haar mannelijke tegenstanders dat ze geen president zou kunnen worden: ze was een vrouw, en zelfs een halve vrouw.
EnglishIn this connection, I would like to acknowledge the role played by Denmark for being the first country to allude clearly to this issue in the resolution passed at the Cologne Council meeting.
Ik wil in dit verband Denemarken prijzen voor het feit dat de eerste duidelijke vermelding van deze zaak in de slotverklaring van de Top in Keulen van dit land afkomstig was.
EnglishMadam President, I rise under Rule 9 of the Rules of Procedure of this House and allude to the same point raised by Mr Davies about the very serious allegations made on BBC radio this morning.
Mevrouw de Voorzitter, ik richt mij tot u op grond van artikel 9 van het Reglement, naar aanleiding van de motie van de heer Davies over de zeer ernstige aantijgingen op de BBC-radio van vanmorgen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to allude to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord