EN

allowed {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
This would, to a large extent, be allowed on the basis of the current proposals.
Op grond van de huidige voorstellen zou dat in grote lijnen toegestaan zijn.
The transfer of quotas among Member States should not be allowed.
De overdracht van quota tussen lidstaten mag niet worden toegestaan.
Under the OECD agreement, subsidies of this kind are no longer allowed.
Zulke steun is volgens de OESO-overeenkomst niet toegestaan.
That other measure can be allowed in those circumstances.
Onder deze omstandigheden kan een andere maatregel geoorloofd zijn.
Its use is allowed in Belgium, for example.
Het gebruik ervan is bijvoorbeeld in België geoorloofd.
It is important, from the consumer's point of view, that private copies will be allowed in future.
Uit het oogpunt van de consument is het essentieel dat privé-kopieën in de toekomst geoorloofd zijn.

Voorbeeldzinnen voor "allowed" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, when I give someone the floor I always state how much time is allowed.
Echter, als ik iemand het woord geef, vermeld ik altijd de toegestane spreektijd.
EnglishI am perturbed by their message that too many immigrants have been allowed in.
Ik ben verontrust over hun boodschap dat er te veel immigranten zijn toegelaten.
EnglishThey're not allowed to put more than 10 pounds of sand in a 50-gallon plastic bag.
Ze mogen niet meer dan 10 pond zand in een plastieken zak van 125 liter stoppen.
EnglishAnd when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
Als mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
EnglishHe presumably hopes that, with a change of government, he will be allowed back.
Hij hoopt waarschijnlijk dat hij na een regeringswisseling zal kunnen terugkeren.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Uiteraard moeten wij zonder voorbehoud de terugkeer van de wapeninspecteurs eisen.
EnglishThere is a treaty, but it must not be allowed to remain an empty form of words.
Wij hebben nu weliswaar een overeenkomst, maar die mag geen lege dop blijven.
EnglishThis would, to a large extent, be allowed on the basis of the current proposals.
Op grond van de huidige voorstellen zou dat in grote lijnen toegestaan zijn.
EnglishWhy in the name of humanity have the Arab states allowed this situation to persist?
Waarom hebben de Arabische landen deze situatie in vredesnaam laten voortduren?
EnglishI am outraged that such a thing is again being allowed in the European Parliament.
Ik ben erg boos dat zoiets in het Europees Parlement opnieuw wordt toegestaan.
EnglishNobody in Parliament has been allowed to see the reply from the British Government.
Niemand in het Parlement heeft het antwoord van de Britse regering mogen zien.
EnglishIt was a joy to achieve this outcome and to have been allowed to be your rapporteur.
Het was een genoegen om uw rapporteur te mogen zijn en dit resultaat te bereiken.
EnglishConsumer policy must not be allowed to be an excuse for erecting trade barriers.
Het consumentenbeleid mag geen excuus zijn voor het opwerpen van handelsbelemmeringen.
EnglishThis has allowed a better estimate of the extent of humanitarian aid needs.
Zo kunnen er betere ramingen worden gemaakt van de omvang van de benodigde steun.
EnglishAt the same time, Community legislation must not be allowed to prevent this.
Daarbij mag de communautaire wetgeving niet tegelijkertijd een belemmering vormen.
EnglishAnd let me say in passing, it is even more astonishing that the Council allowed it to.
Het is ronduit verbijsterend dat de Raad dat zomaar zijn gang heeft laten gaan.
EnglishMr Markov, in five or six minutes time, you will be allowed a few minutes to speak.
Mijnheer Markov, binnen vijf of zes minuten krijgt u zelf enkele minuten spreektijd.
EnglishThis has allowed certain innovations and certain patents of software programs.
Dat heeft bepaalde innovaties en octrooien voor softwareprogramma's mogelijk gemaakt.
EnglishDrugs are allowed, but Jean-Marie Le Pen is refused the freedom of expression.
Men aanvaardt er drugs en weigert Jean-Marie Le Pen het recht op vrije meningsuiting.
EnglishSo let us say that I am allowed to speak because I have to leave for the front.
Deze gelegenheid heb ik dus zo gezegd te danken aan mijn vertrek straks naar het front.

Synoniemen (Engels) voor "allowance":

allowance