"allotted to" in het Nederlands

EN

"allotted to" - vertaling Nederlands

volume_up
allotted to {volt.deelw.}
EN

allotted to {voltooid deelwoord}

volume_up
allotted to (ook: assigned to)

Voorbeeldzinnen voor "allotted to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have overrun our allotted time for questions to the Commission by ten minutes.
Het vragenuur voor vragen aan de Commissie is tien minuten uitgelopen.
EnglishYou have been allotted five minutes and I shall allow you to speak for five minutes.
U staat ingeschreven voor vijf minuten en ik zal u dan ook vijf minuten spreektijd geven.
EnglishMadam President, may I make an initial remark outside my allotted speaking time.
Mevrouw de Voorzitter, misschien een opmerking vooraf, die u niet van mijn tijd mag aftrekken.
EnglishI would therefore ask honourable Members to respect the speaking-time allotted to them.
Vandaar dat ik de collega's verzoek om zich te houden aan hun spreektijd.
EnglishAs I have already exceeded my allotted time a little while ago, I will be very brief.
Omdat ik eerder al de mij toebedeelde spreektijd heb overschreden, zal ik het kort houden.
EnglishI cannot go into the details of the proposals here in the short time allotted to me.
In de korte spreektijd waarover ik beschik, kan ik de voorstellen niet in detail bespreken.
EnglishI therefore ask Members to keep to the times allotted to them.
Ik verzoek de collega's derhalve vriendelijk zich aan hun spreektijd te houden.
EnglishI have no idea how I am going to fill the seven minutes allotted to me.
Ik heb geen flauw idee hoe ik deze zeven minuten vol zou kunnen maken.
EnglishYou should have one-and-a-half minutes, when only one minute was allotted.
U had anderhalve minuut moeten krijgen, maar kreeg maar een minuut.
EnglishIt is true that some Members far exceeded their allotted speaking time.
Inderdaad hebben bepaalde collega's hun spreektijd ruim overschreden.
EnglishIn conclusion, because I will keep to my allotted time, allow me to say the following.
Tot besluit wil ik, daar ik mij aan mijn spreektijd wil houden, nog alleen het volgende zeggen.
EnglishSo I hope you will bear with me if I use a little more than my allotted time now.
Ik hoop dan ook dat u het door de vingers zult zien als ik mijn spreektijd nu een weinig overschrijd.
EnglishIt is true that this directive has been transposed within the allotted time frame.
Het klopt inderdaad dat deze richtlijn binnen de gestelde termijnen is omgezet in nationale regelgeving.
EnglishIn it, the results of the Copenhagen negotiations are allotted to the individual headings.
Daarin zijn de onderhandelingsresultaten van Kopenhagen over de verschillende rubrieken verdeeld.
EnglishSo if I go over my allotted time slightly, I would like to pick up some of her speaking time.
Dus als ik iets over mijn tijd ga, pik ik haar minuutje graag in.
EnglishHe has spoken for precisely the five minutes allotted to him.
Hij heeft volledig gebruik gemaakt van de vijf minuten spreektijd die hem zijn toegekend.
EnglishI would also ask that the Minutes should show that I have not used up all my allotted time.
Voorts verzoek ik u akte te nemen van het feit dat ik mijn spreektijd niet volledig heb gebruikt.
EnglishI would like to speak briefly, without exceeding the time allotted to me, to explain various issues.
Ik zal mijn spreektijd benutten om een aantal punten kort en bondig in de verf te zetten.
EnglishYou will have to rely on my personal judgement when I advise you that your allotted time has expired.
U zult op mijn oplettendheid moeten vertrouwen als ik u zeg, dat uw spreektijd erop zit.
EnglishMr President, I shall restrict myself to the allotted time.
Mijnheer de Voorzitter, ik zal mij houden aan de toegewezen spreektijd.

Vergelijkbare vertalingen voor "allotted to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord