"alley" in het Nederlands

EN

"alley" - vertaling Nederlands

EN

alley {zelfstandig naamwoord}

volume_up
alley (ook: lane)
But the alley is crooked, dark, and very narrow
Maar de steeg is krom, donker, en erg smal
Zijn ouders zijn in die steeg vermoord.
We have to make it to the end of the alley.
We moeten naar 't eind van de steeg.
alley (ook: avenue, lane)

Voorbeeldzinnen voor "alley" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis guy built a bowling alley in his backyard, out of landscaping timbers, astroturf.
Deze vent bouwde een bowlingbaan in zijn achtertuin, van landschapshout, kunstgras.
EnglishThe evaluation of the Fifth EAP has clearly shown that we are up a blind alley.
Uit de evaluatie van het vijfde MAP is duidelijk gebleken dat we op een dood spoor staan.
EnglishIt is a blind alley, and in my opinion it should be given very careful consideration.
Het is een doodlopende weg, en ik denk dat er nog eens heel goed over nagedacht moet worden.
EnglishThis is a blind alley, which my Group is not ready to go down.
Dit is een doodlopende weg en mijn fractie voelt er niets voor deze in te slaan.
EnglishThe debate on health insurance in the EU must not end up going down a blind alley.
Dat heeft niks met een verstandig sociaal beleid te maken.
EnglishThe people on Santee Alley are not the ones who shop at Gucci.
De mensen in de Kalverstraat zijn niet degenen die bij Gucci shoppen.
EnglishYou know, we look down a dark alley or a jungle path, trying to make out a face or a creature.
Weet je, we kijken in een donker steegje of naar een junglepad, en zoeken naar een gezicht of een schepsel.
EnglishI am convinced that this transformation of the EU into a federal state is a blind alley in every way.
Ik ben ervan overtuigd dat we in allerlei opzichten een doodlopende weg inslaan als we van de EU een federale staat maken.
EnglishTo do otherwise would lead us down a blind alley.
EnglishBut the alley is crooked, dark, and very narrow
EnglishEn route, the girls were dragged into a back alley and, allegedly, Sonia was raped by two of the three men.
Op weg daarnaartoe werden de meisjes een steegje ingetrokken en werd Sonia zoals beweerd door twee van de drie mannen verkracht.
EnglishHis parents were murdered in that alley.
EnglishWe have to make it to the end of the alley.
EnglishBut if you go to Santee Alley, yeah.
EnglishThe Heads of State or Government who took this Union down the blind alley of Nice must now bring it out again.
De staatshoofden en regeringsleiders die ons naar deze doodlopende weg geleid hebben, dienen ons ook weer op het goede spoor te zetten.
EnglishHe came in the alley with me.
EnglishHe came in the alley with you.
EnglishIn the light of the recent problems affecting NAFTA, one can draw the conclusion that limiting oneself to a free-trade area can lead up a blind alley.
In het licht van de recente problemen bij de NAFTA kan men zeggen dat een dergelijke pure vrijhandelszone tot een impasse kan leiden.
EnglishThey make deals with the fast fashion giants and they come up with a way to sell their product to a whole new demographic: the Santee Alley demographic.
Ze sluiten deals met de grote modeketens en bedenken een manier om hun product te verkopen aan een heel nieuwe doelgroep.... de mensen van de Kalverstraat.
EnglishThe realism, unfortunately, consists today in recognizing that we are in something of a blind alley, especially as far as energy taxation is concerned.
Dit realisme bestaat op dit moment echter uit het feit dat men erkent dat wij ons enigszins op een dood spoor bevinden, in het bijzonder wat de belasting op energie betreft.

Synoniemen (Engels) voor "alley":

alley
blind alley
bowling alley