"alleviated" in het Nederlands

EN

"alleviated" - vertaling Nederlands

volume_up
alleviated {volt.deelw.}
EN

alleviated {voltooid deelwoord}

volume_up
alleviated
What forms of suffering could be alleviated, what forms of wealth could be created if we knew a little bit more about cooperation?
Welke vormen van leed kunnen verzacht worden, welke vormen van rijkdom kunnen gecreëerd worden… als we een beetje meer van samenwerken zouden weten?
I also believe that we must seek strategies for compensating for climate change and determining the extent to which it can be alleviated.
Verder lijkt het mij noodzakelijk dat we strategieën uitwerken om de klimaatverandering te compenseren en vast te stellen in hoeverre de gevolgen van die verandering kunnen worden verzacht.
However, the Council would like to state that it is satisfied that the Commission has already begun talks on how the consequences of the earthquake can be alleviated.
De Raad stelt echter met tevredenheid vast dat de Commissie al begonnen is met onderhandelingen over de vraag hoe de gevolgen van de aardbeving verzacht kunnen worden.

Voorbeeldzinnen voor "alleviated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe social consequences of restructuring must therefore be alleviated.
Het is derhalve zaak de sociale gevolgen van herstructureringen te verzachten.
EnglishThe genocide in Armenia is one such horror and such suffering can only be alleviated if it is recognised.
We worden geconfronteerd met een verschrikkelijk gevaar: de vergetelheid.
EnglishHow does the Commissioner believe that this delay can be alleviated?
Hoe denkt de Commissaris deze vertraging weer in te lopen?
EnglishIf these problems are alleviated, racism will also be curbed.
Als deze problemen verminderen, neemt ook het racisme af.
EnglishA feeling that the EU " imposes its agenda " exists among the southern partners and needs to be alleviated.
Onder de zuidelijke partners bestaat de indruk dat de EU ' haar agenda oplegt? en deze indruk moet worden weggenomen.
EnglishNatural disasters such as the tsunami cannot be alleviated by making drastic cuts in areas of political significance.
Natuurrampen zoals de tsunami worden niet minder ernstig als we korten op beleidslijnen van politiek belang.
EnglishThe unfortunate consequences of these amendments are not alleviated by Amendment No 147, however good its intentions.
De nadelige gevolgen van deze amendementen worden niet verminderd door amendement 147, hoe goed de bedoeling ervan ook is.
EnglishThis tendency may have been alleviated somewhat, but it remains the case that far too much of the funds we have cannot be made use of.
De tendens is weliswaar beter geworden, maar het is nog steeds zo dat te veel middelen niet gebruikt kunnen worden.
EnglishWhat forms of suffering could be alleviated, what forms of wealth could be created if we knew a little bit more about cooperation?
Welke vormen van leed kunnen verzacht worden, welke vormen van rijkdom kunnen gecreëerd worden… als we een beetje meer van samenwerken zouden weten?
EnglishAlleviated titanium.
EnglishWhen the scientific method provided that new way of thinking and biology showed that microorganisms caused disease, suffering was alleviated.
Toen de wetenschappelijke methode voorzag in een nieuwe manier van denken… en biologie aantoonde dat micro-organismen ziekte veroorzaakten… werd het leed vezacht.
EnglishI also believe that we must seek strategies for compensating for climate change and determining the extent to which it can be alleviated.
Verder lijkt het mij noodzakelijk dat we strategieën uitwerken om de klimaatverandering te compenseren en vast te stellen in hoeverre de gevolgen van die verandering kunnen worden verzacht.
EnglishHowever, the Council would like to state that it is satisfied that the Commission has already begun talks on how the consequences of the earthquake can be alleviated.
De Raad stelt echter met tevredenheid vast dat de Commissie al begonnen is met onderhandelingen over de vraag hoe de gevolgen van de aardbeving verzacht kunnen worden.
EnglishThese concerns will not be alleviated by the project of a barrier-free transatlantic market, which is on the agenda of the next European Union-United States summit.
Het plan voor een obstakelvrije transatlantische markt, dat op de agenda staat van de komende top tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, zal de zorgen niet wegnemen.
EnglishWe need this because there is a question, not just about the right of companies, but also about the right of patients to have their suffering from genetic diseases alleviated.
En we hebben die richtlijn nodig omdat er een vraag is, over niet alleen het recht van ondernemingen, maar ook over het recht van patiënten om hun lijden aan genetische ziektes te verlichten.

Synoniemen (Engels) voor "alleviated":

alleviated
alleviation