"allergic" in het Nederlands

EN

"allergic" - vertaling Nederlands

EN

allergic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Some 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.
Ongeveer 17 jaar geleden werd ik allergisch aan de lucht in Delhi.
The dark side of the web is allergic to the light.
De donkere kant van het web is allergisch voor het licht.
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?

Voorbeeldzinnen voor "allergic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere is uncertainty over possible allergic reactions and over health generally.
Er is onzekerheid over de mogelijke allergische reacties en ook de gezondheid in het algemeen.
EnglishI am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have any special rooms available?
Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u toevallig speciale kamers beschikbaar?
EnglishA person who has become allergic to nickel keeps this allergy for the rest of their life.
Een persoon die nikkelallergie heeft ontwikkeld, behoudt deze allergie gedurende de rest van zijn leven.
EnglishCould be an allergic reaction or some kind of localized infection.
Misschien een allergie, of een plaatselijke infectie.
EnglishSome 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.
Ongeveer 17 jaar geleden werd ik allergisch aan de lucht in Delhi.
EnglishA warning on the label that these could cause an allergic reaction should, in my opinion, suffice.
Een waarschuwing op de etiketten dat deze geurstoffen een allergische reactie kunnen veroorzaken acht ik voldoende.
EnglishThe dark side of the web is allergic to the light.
De donkere kant van het web is allergisch voor het licht.
EnglishIt is dominated by cardiovascular diseases, cancers, allergic conditions and respiratory diseases.
We hebben nu vooral van doen met hart- en vaatziekten, allerlei vormen van kanker, allergieën en aandoeningen aan de luchtwegen.
EnglishSecondary risks are possible: allergic reactions and an increased use of anti-microbial substances.
Er zijn een aantal secundaire risico's mogelijk: allergische reacties en een toenemend gebruik van antibacteriologische producten.
EnglishI would particularly like to highlight the rules on labelling for products that trigger allergic reactions.
Ik wil uw speciale aandacht vragen voor de regeling inzake de etikettering van producten die allergische reacties oproepen.
EnglishI am allergic to ____. Does this contain ____?
EnglishSome foods, as most people have reason to know, can trigger asthma and allergic attacks in others.
Bepaalde levensmiddelen die voor de meeste mensen geen probleem vormen, kunnen bij sommige mensen tot astma- of allergieaanvallen leiden.
EnglishWe also find it a useful improvement that preparations which can cause an allergic reaction are now also to be labelled.
Bovendien vinden we het een goede verbetering dat nu ook stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken worden geëtiketteerd.
EnglishNo scientific data are available on what residual amount of a given allergen may trigger an allergic reaction.
Er bestaan geen wetenschappelijke gegevens over de vraag in welke hoeveelheid een residu van een bepaalde allergene stof nog een allergische reactie oproept.
EnglishThe Danish Social Democrats support this as a compromise, as using nickel would be harmful to those allergic to it.
De Deense sociaal-democraten kunnen dit als compromis aanvaarden, omdat het gebruik van nikkel schade kan toebrengen aan mensen die er allergisch voor zijn.
EnglishI'm allergic to ___.
EnglishThis is not acceptable because science only provides evidence that allergens and their derivatives cause allergic reactions.
Dit is onaanvaardbaar: de wetenschap heeft immers alleen bewezen dát allergene stoffen en daarvan afgeleide producten allergische reacties veroorzaken.
EnglishWe have also proved that eczema on the hands of people allergic to nickel is made worse when they handle coins which contain nickel.
Het is ook bewezen dat eczeem op de handen van mannen met een nikkelallergie verergert wanneer zij in contact komen met munten die nikkel bevatten.
EnglishTo a large group of people, sulphites may cause health problems, particularly in the form of allergic reactions, especially in asthmatics.
Bij een grote groep mensen kunnen sulfieten immers gezondheidsproblemen veroorzaken, vooral in de vorm van overgevoeligheidsreacties, in het bijzonder bij astmalijders.
EnglishThere is smoking going on everywhere, something which sometimes causes acute difficulty in breathing for those who are allergic to smoke, among fellow Members of Parliament too.
Er wordt overal gerookt, wat af en toe tot acute ademnood leidt bij de mensen die allergisch zijn voor rook, zelfs onder onze collega's.