"allegiance" in het Nederlands

EN

"allegiance" - vertaling Nederlands

EN

allegiance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
allegiance (ook: adherence, fidelity)
Anakin, my allegiance is to the Republic... to democracy.
Anakin, ik ben trouw aan de Republiek, aan de democratie.
This attitude of allegiance to the interests of multinational companies shows total contempt for both humans and nature.
Met dit blijk van trouw aan de belangen van de multinationale ondernemingen ondermijnt president Bush de belangen van mens en natuur.
In an age of multiple allegiances the Union will never be more than just one of the entities to which people will owe or feel allegiance.
In een tijdperk van meerdere getrouwheden zal de Unie nooit meer zijn dan één van de entiteiten waaraan de mensen trouw verschuldigd zijn of waarvoor zij loyauteit voelen.
Not only does it enhance the atmosphere of regional European allegiance, but is also an important element of integration.
Behalve dat de sfeer van regionale Europese loyaliteit erdoor wordt verbeterd, is het ook een belangrijk element van integratie.
I also believe that people in the civil service should win promotion because of their ability, not because of their political allegiance.
Ik ben ook van mening dat ambtenaren promotie dienen te krijgen op grond van verdienste en niet vanwege hun politieke loyaliteit.
allegiance (ook: adherence)
In an age of multiple allegiances the Union will never be more than just one of the entities to which people will owe or feel allegiance.
In een tijdperk van meerdere getrouwheden zal de Unie nooit meer zijn dan één van de entiteiten waaraan de mensen trouw verschuldigd zijn of waarvoor zij loyauteit voelen.

Voorbeeldzinnen voor "allegiance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNow, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
Natuurlijk wordt er voor een deel etnisch gestemd, maar niet helemaal.
EnglishWe must be able to count on an extremely strong allegiance in these countries.
We moeten in die landen kunnen rekenen op een zeer ruime ondersteuning.
EnglishIt is to them, not to the institutions of Europe, that I owe my allegiance.
Ik ben loyaal aan hen, niet aan de instellingen van Europa.
EnglishThe Sunday papers are full of articles swearing allegiance to culture, but nothing ever comes of it.
In elke zondagskrant wordt lippendienst bewezen aan cultuur, maar daden blijven achterwege.
EnglishAfter its decade– long allegiance with China, it has woken up as the least developed country in Europe.
Decennialang was het gebonden aan China; nu is het ontwaakt als het minst ontwikkelde land van Europa.
EnglishAnakin, my allegiance is to the Republic... to democracy.
Anakin, ik ben trouw aan de Republiek, aan de democratie.
EnglishThere was a ruthless purge of small and weak parties owing allegiance exclusively to their leaders.
Er werd genadeloos opruiming gehouden onder kleine en zwakke partijen, die hun aanhang uitsluitend aan hun leiders te danken hadden.
EnglishIn various different countries of the world, we have transcended borders, united in the refusal to abide by national allegiance.
Wij vrouwelijke Parlementsleden hebben dat kunnen zien toen we in deze tragische dagen ter plekke waren.
EnglishNow, in the second reading, allegiance is withdrawn, just so as not to endanger the Council's compromise.
Nu in de tweede lezing wordt dit uitgangspunt te grabbel gegooid, alleen maar om het compromis van de Raad niet in gevaar te brengen.
EnglishWe come to honor that allegiance.
EnglishNot only does it enhance the atmosphere of regional European allegiance, but is also an important element of integration.
Behalve dat de sfeer van regionale Europese loyaliteit erdoor wordt verbeterd, is het ook een belangrijk element van integratie.
EnglishThis attitude of allegiance to the interests of multinational companies shows total contempt for both humans and nature.
Met dit blijk van trouw aan de belangen van de multinationale ondernemingen ondermijnt president Bush de belangen van mens en natuur.
EnglishI also believe that people in the civil service should win promotion because of their ability, not because of their political allegiance.
Ik ben ook van mening dat ambtenaren promotie dienen te krijgen op grond van verdienste en niet vanwege hun politieke loyaliteit.
EnglishWe Finnish MEPs, at least regardless of party allegiance, should actively work in national forums to eliminate these problems.
Wij moeten als Finse europarlementariërs over de partijgrenzen heen actief optreden op nationale fora om de verschillende probleem die spelen op te lossen.
EnglishGiven this situation, I believe that we have to conclude, irrespective of political allegiance, that the current system is ineffective and unfair.
Het lijkt me dat we in deze situatie, ongeacht politieke kleur, tot de conclusie moeten komen dat het huidige systeem ineffectief en onrechtvaardig is.
EnglishYou ignore people's sense of national allegiance and the role of the nation-state and the'single mindset ' which you embody is out-of-date and dangerous.
De eenheidsgedachte die u voorstaat is achterhaald en gevaarlijk omdat ze aan de nationale saamhorigheid en de rol van de natiestaat voorbij gaat.
EnglishI should also like to make it known that it merely confirms us in our belief that we Polish Members were right to emphasise our allegiance to our homeland.
Ik zou ook duidelijk willen maken dat dit ons enkel sterkt in de gedachte dat wij, Poolse leden, terecht onze trouw aan het thuisland benadrukken.
EnglishPolitical theorists of the nineteenth century assumed that a person could have just one sovereign allegiance to his or her territorial nation state.
Politieke theoretici van de negentiende eeuw namen aan dat iemand uitsluitend soevereine loyauteit kon voelen voor zijn of haar territoriale nationale staat.
EnglishAdded to this is the fact that we have fifteen Member States, each with its own postal service to which it has both allegiance and pride.
Daar komt nog bij dat de Unie vijftien lid-staten telt die elk hun eigen postdienst hebben, ten opzichte waarvan zij zich loyaal willen gedragen en waar zij trots op zijn.
EnglishIn an age of multiple allegiances the Union will never be more than just one of the entities to which people will owe or feel allegiance.
In een tijdperk van meerdere getrouwheden zal de Unie nooit meer zijn dan één van de entiteiten waaraan de mensen trouw verschuldigd zijn of waarvoor zij loyauteit voelen.

Synoniemen (Engels) voor "allegiance":

allegiance