"allegedly" in het Nederlands

EN

"allegedly" - vertaling Nederlands

volume_up
alleged {volt.deelw.}
EN

allegedly {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "allegedly" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhy, then, does Iran possess the technology, allegedly for civilian use?
Waarom beschikt Iran over zogenaamd voor civiele doeleinden te gebruiken technologie?
EnglishWe should not be using shock logic to invent legal rules that were allegedly broken.
We moeten niet met drogredenen komen en wetsbepalingen aanvoeren die zogenaamd zijn overtreden.
EnglishAllegedly, the Russians were different from others in their prisons.
De Russische gevangenen verschilden kennelijk van de anderen tijdens hun gevangenschap.
EnglishSo where, in your economy, is the dividing line between dirty money and allegedly clean money?
Waar ligt in uw economie de grens tussen zwart geld en zogenaamd wit geld?
EnglishShe has now been arrested again, allegedly for her own safety.
Ook nu is ze weer gearresteerd, zogenaamd voor haar eigen veiligheid.
EnglishThere have certainly been various reports in the press of people having allegedly devised live tests.
In de pers is weliswaar al verschillende keren gemeld dat zulke tests werden ontwikkeld.
EnglishWe have a scandal at the moment in Latvia which allegedly goes to the very heart of the government.
Er is momenteel een schandaal in Letland waarbij de regering blijkbaar rechtstreeks betrokken is.
EnglishFor example, people allegedly responsible for torture will be brought to trial.
Zo zullen bijvoorbeeld degenen die zich aan foltering schuldig hebben gemaakt voor de rechter gedaagd kunnen worden.
EnglishThe abolition of duty-free is liable to cost more than it would allegedly yield in excise duties.
De afschaffing van de duty-free dreigt meer te kosten dan wat het zogenaamd aan belastingen zou opleveren.
EnglishHowever, allegedly national solutions in Lithuania are in fact generally a front for Russian money.
In werkelijkheid steekt er achter de zogezegd nationale oplossingen in Litouwen meestal Russisch kapitaal.
EnglishSecondly, the KLA was allegedly disarmed in Kosovo.
In de tweede plaats: het UCK in Kosovo werd zogezegd ontwapend.
EnglishWe know – allegedly – how many of them were known about, but we do not know how many were completely unknown.
Hoeveel er bekend waren, weten wij - kennelijk - maar hoeveel er onbekend waren, weten wij nog niet.
EnglishMention should also be made of the fact that recently, there has allegedly been increased dioxin values in Germany.
Er is hier ook vermeld dat er onlangs in Duitsland verhoogde dioxinewaarden gevonden zouden zijn.
EnglishRecently, some Tibetan monks were sentenced, allegedly for possessing portraits of the Dalai Lama.
Onlangs zijn enkele Tibetaanse monniken veroordeeld, naar verluidt voor het bezit van portretten van de Dalai Lama.
EnglishFor this traffic supposedly and allegedly occurs not just in the European Union but worldwide.
Deze handel komt immers niet alleen in de Europese Unie voor, maar over de hele wereld, zo veronderstelt en beweert men.
EnglishFirst of all there are constant references to a promise of accession allegedly given to Turkey in 1963.
In de eerste plaats duikt telkens de bewering op als zou Turkije in 1963 een belofte tot toetreding zijn gedaan.
EnglishIn agriculture, the market is said to be inappropriate because farmers allegedly produce even more if prices are lower.
Voor de landbouw zou de markt ongeschikt zijn omdat de boeren bij lagere prijzen nog meer zouden produceren.
EnglishOn one body, which was found disfigured – allegedly one of the victims – no DNA test was carried out.
Van een verminkt aangetroffen lichaam - - waarvan beweerd werd dat het een van de slachtoffers was - - werd het DNA niet getest.
EnglishThe mullahs rule the country and are sentencing women to death by stoning for allegedly engaging in sex outside marriage.
De mullahs regeren en zij veroordelen vrouwen ter dood door steniging omdat zij buitenechtelijke seks hadden.
EnglishPeople that are put in a condition of feeling out of control are more likely to see something in this, which is allegedly patternless.
Maar onzekere mensen hebben meer kans om ook iets te zien in deze blijkbaar patroonloze figuren.

Synoniemen (Engels) voor "allegation":

allegation
English
alleged