"allegation" in het Nederlands

EN

"allegation" - vertaling Nederlands

volume_up
alleged {volt.deelw.}
EN

allegation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
This is a completely unfounded allegation.
Die bewering is volledig bezijden de waarheid.
It was kind of along these lines, and the allegation was that I have, quote, "affection for terrorists."
Het stuk ging over waar ik het nu over heb en de bewering was dat ik, ik citeer, "van terroristen hield".
This allegation is now the subject of a complaint filed by the member against the newspaper which printed the claim.
Naar aanleiding van deze aantijging heeft dit lid een klacht ingediend tegen de krant die deze bewering heeft afgedrukt.

Voorbeeldzinnen voor "allegation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis allegation against a former head of the European Commission is one of the utmost seriousness.
Deze beschuldiging tegen een voormalig hoofd van de Europese Commissie is zeer ernstig.
EnglishRecently there was an anonymous allegation made in respect of two observers from an accession state.
Onlangs waren er anonieme aantijgingen met betrekking tot twee waarnemers van een toetredingsland.
EnglishMrs Stauner's allegation that no cash audits had taken place for ten years is simply unfounded.
Het verwijt van mevrouw Stauner dat er tien jaar lang geen kascontrole is gedaan is simpelweg ongegrond.
EnglishI would like to ask the Council and the Commission if this serious allegation concerning Europe's contribution is true.
Raad en Commissie, klopt deze forse beschuldiging wat betreft het Europese aandeel?
EnglishI ask you to communicate strongly to President Bush that there is no truth in this allegation.
Ik vraag u president Bush duidelijk te verstaan te geven dat deze beschuldiging geen greintje waarheid bevat.
EnglishWe must not be taken in by the allegation that there is an urgent need for a massive counter-attack in Iraq.
Laten wij ons niet blindstaren op het zogezegd dringende karakter van een massale aanval op Irak.
EnglishTherefore Mr Pasty you should withdraw that allegation.
Mijnheer Pasty zou zijn beschuldiging dus moeten intrekken.
EnglishIt is extremely important that this allegation of abuse of dominant position should be investigated.
Het is uitermate belangrijk dat deze beschuldiging van misbruik van dominante marktpositie wordt onderzocht.
EnglishIt was kind of along these lines, and the allegation was that I have, quote, "affection for terrorists."
Het stuk ging over waar ik het nu over heb en de bewering was dat ik, ik citeer, "van terroristen hield".
EnglishMoreover, the allegation is, in fact, altogether incorrect.
Bovendien is het feitelijk ook volkomen onjuist.
EnglishI would, however, refute the allegation that no action has been taken on the general issue of child welfare.
Ik wil echter tegenspreken dat er geen actie is ondernomen op het gebied van kinderwelzijn in het algemeen.
EnglishThis was an absurd and unfounded allegation.
Dit was een absurde en niet onderbouwde aantijging.
EnglishThat anonymous allegation, like so many other allegations of course, first saw the light of day in the media.
Die anonieme aantijgingen verschenen voor het eerst in de media, zoals natuurlijk vaak met aantijgingen het geval is.
EnglishI therefore ask that each allegation should indeed be examined specifically, as Mr Schulz has proposed.
Daarom vraag ik dat echt ieder verwijt afzonderlijk aan een onderzoek wordt onderworpen, zoals ook de heer Schulz heeft gevraagd.
EnglishThis is a completely unfounded allegation.
EnglishThis allegation is now the subject of a complaint filed by the member against the newspaper which printed the claim.
Naar aanleiding van deze aantijging heeft dit lid een klacht ingediend tegen de krant die deze bewering heeft afgedrukt.
EnglishI do not intend to speak in the debate, but Article 7 allows me nonetheless to correct an inaccurate allegation.
Ik ben niet van plan het woord te voeren in het debat, maar artikel 7 staat mij evenwel toe een onjuist feit recht te zetten.
EnglishThe UK Government denies this allegation.
EnglishEven more outrageous is the allegation that prohibition is to blame for the increase in the use of drugs.
Zijn bewering dat het op prohibitie gebaseerde drugsbeleid de oorzaak is van de toename van het drugsgebruik is te gek om los te lopen.
EnglishRepresentatives of the Spanish fleet concerned have been asked to provide the data to support their allegation.
Aan vertegenwoordigers van de betrokken Spaanse vloot is gevraagd of ze gegevens kunnen verstrekken die hun aantijging ondersteunen.

Synoniemen (Engels) voor "allegation":

allegation
English
alleged