"Allah" in het Nederlands

EN

"Allah" - vertaling Nederlands

volume_up
Allah {eigenn.}
NL
NL

"Allah" - vertaling Engels

volume_up
Allah {eigenn.}
EN
EN

Allah {eigennaam}

volume_up
1. religie
Allah
It means "surrender of self-interest to the will of Allah."
Het betekent onderwerping van het zelfbelang aan de wil van Allah.
By Allah, this is quite a remarkable device.
Bij Allah, dit is een heel erg vernuftig apparaat...
The party of Allah is simply not mentioned.
De partij van Allah wordt eenvoudigweg niet genoemd!
NL

Allah {eigennaam}

volume_up
1. religie
Allah
Het betekent onderwerping van het zelfbelang aan de wil van Allah.
It means "surrender of self-interest to the will of Allah."
Bij Allah, dit is een heel erg vernuftig apparaat...
By Allah, this is quite a remarkable device.
De partij van Allah wordt eenvoudigweg niet genoemd!
The party of Allah is simply not mentioned.

Voorbeeldzinnen voor "Allah" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt means "surrender of self-interest to the will of Allah."
Het betekent onderwerping van het zelfbelang aan de wil van Allah.
EnglishCan you say 'I will kill you in the name of Allah?'" "I could say that, but what if I were to say, 'Hello.
Kan je zeggen: Ik zal je doden in de naam van Allah?"
EnglishThe characters are meant to embody the 99 attributes of Allah: justice, wisdom, mercy, among others.
De karakters worden geacht de 99 eigenschappen van Allah te belichamen. ~~~ Gerechtigheid, wijsheid, genade, onder andere.
EnglishBy Allah, this is quite a remarkable device.
Bij Allah, dit is een heel erg vernuftig apparaat...
EnglishThe party of Allah is simply not mentioned.
De partij van Allah wordt eenvoudigweg niet genoemd!
EnglishAllah forbid you should have any daughters!
Moge Allah het je verbieden om dochters te krijgen!
English♫ I am not afraid to stand alone, if Allah is by my side ♫
EnglishThey would put their hands together and they would start to chant, "Allah, Allah, Allah, God, God, God."
Dan begonnen ze te klappen en in koor te roepen: "Allah, Allah, Allah, God, God, God." ~~~ Want dat was het voor hen.
EnglishWell, it may already have occurred to you that Islam means "surrender," or "submission of self-interest to the will of Allah."
Misschien is het je ook al opgevallen dat islam ‘overgave’ of ‘onderwerping van eigenbelang aan de wil van Allah’ betekent.
EnglishSo the 99 attributes of Allah have the yin and the yang; there's the powerful, the hegemonous, the strong, and there's also the kind, the generous.
Dus de 99 attributen van Allah hebben yin en yang.
EnglishChristians and Muslims have previously lived together in peace, and now soldiers arrive spreading hatred, violence and death in the name of Allah and God.
Christenen en moslims leefden voordien vredig naast elkaar tot krijgers in naam van Allah en God haat, geweld en dood kwamen verspreiden.
EnglishOnly a few days ago in my country, a magistrate specialising in combating terrorism - Gerardo D'Ambrosio - condemned the presence of between 1500 and 2000 warriors of Allah in our country alone.
In mijn land heeft een in terreurbestrijding gespecialiseerde rechter, D'Ambrosio, gesproken over de aanwezigheid van 1500 à 2000 strijders van Allah in alleen al Italië.