"all year" in het Nederlands

EN

"all year" - vertaling Nederlands

EN

all year

volume_up
And he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
En hij wilde het niet alleen in de herfst, hij wilde het het hele jaar door.
For once the Alps are destroyed, you 'll find yourselves under water all year long!
Als de Alpen eenmaal vernietigd zijn, zult u in uw land het hele jaar door met watersnood worden geconfronteerd.
North of Stockholm, there is only line operating all year round between Sweden and Finland, the line between Umeå and Vasa.
Ten noorden van Stockholm is er slechts één lijndienst tussen Zweden en Finland die het hele jaar vaart, namelijk tussen Umeå en Vasa.

Voorbeeldzinnen voor "all year" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn Wales, my own constituency, half of all fifteen-year-olds drink beer every week.
In mijn kiesdistrict Wales drinkt de helft van alle vijftienjarigen wekelijks bier.
EnglishThe ten Member States that joined last year all had referendums in their countries.
In de tien de lidstaten die vorig jaar zijn toegetreden, is een referendum gehouden.
EnglishBillions of dollars are spent every year, all over the globe, on these charlatans.
Miljarden dollars worden uitgegeven elk jaar, over de hele wereld, aan deze charlatans.
EnglishAfter all, this year's budget includes EUR 2.4 billion for the olive oil sector.
Immers, op de begroting van dit jaar is 2,4 miljard euro voor de olijfoliesector gereserveerd.
EnglishBF: All those mid-year phone calls are coming back to me now, Richard.
BF: Al die tussentijdse telefoongesprekken zijn aan het terugkomen, Richard.
EnglishNext year is a crucial year for all the fifteen nations that constitute the European Union.
Het jaar 1997 is voor de vijftien lid-staten van de Europese Unie een cruciaal jaar.
EnglishAnd he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
En hij wilde het niet alleen in de herfst, hij wilde het het hele jaar door.
EnglishThis year all the quotas and duties for WTO countries must be completely phased out.
Dit jaar moeten geleidelijk alle quota en accijnzen voor WTO-landen volledig worden opgeheven.
EnglishBy the year 2000 all Member States of the Union will have their own City of Culture year planned.
In het jaar 2000 hebben alle lidstaten van de Unie hun eigen culturele jaar gehad.
EnglishLet us be serious; let us get back to 2004, which is, as we all know, a crucial year.
Maar nu serieus en terug naar het jaar 2004: dit is een beslissend jaar, zoals wij allen weten.
EnglishHe ran for 2000 yards last year, All-Pro five years in a row.
Hij rende 2000 yards verlede jaar, in All-Pro vijf jaar achter elkaar.
EnglishFor two-thirds of the year all surfaces are damp, houses have to be strong, the cost of distance is enormous.
De huizen moeten stevig gebouwd zijn, de grote afstanden veroorzaken enorme kosten.
EnglishAll through that one year, my mother never cried one time, not once.
Ze kwam ons vragen wat er gebeurd was. ~~~ Ze vertelde het.
EnglishMost of all I welcome this year ’ s commitment to make the code legally binding.
Wat ik echter nog het meest toejuich is de toezegging van dit jaar dat de gedragscode wettelijk bindend zal worden.
EnglishFor once the Alps are destroyed, you 'll find yourselves under water all year long!
Als de Alpen eenmaal vernietigd zijn, zult u in uw land het hele jaar door met watersnood worden geconfronteerd.
EnglishIn this year, above all, we should make progress to that end.
Juist dit jaar moeten we vooruitgang boeken op dit terrein.
EnglishFirst of all, a three-year Agreement and since then the Agreements have been renewed every two years.
Aanvankelijk een overeenkomst voor drie jaar en vervolgens om de twee jaar verlengde overeenkomsten.
EnglishAnd if I had enough money, we'd find them all this year.
En als ik genoeg geld had, vonden we ze allemaal dit jaar nog.
EnglishWhat all of this year’ s winners have in common is their fight for human dignity and freedom.
De laureaten van dit jaar hebben allen gemeen dat ze strijd voeren voor de menselijke waardigheid en de vrijheid.
EnglishAfter all, this year we are celebrating the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.
Wij vieren dit jaar de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Vergelijkbare vertalingen voor "all year" in Nederlands

year zelfstandig naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord
all bijwoord
all telwoord
Dutch