"all together" in het Nederlands

EN

"all together" - vertaling Nederlands

NL
EN

all together

volume_up
all together
What we want, therefore, is to do more and to do better all together.
Wij moeten dus allen tezamen meer doen, en we moeten het beter doen.
Please let us, all together, put pressure on our Member States.
Laat ons alstublieft allen tezamen druk uitoefenen op onze lid-staten.
For once, we all together were able to say no.
Voor een keer hebben wij met zijn allen nee kunnen zeggen.

Voorbeeldzinnen voor "all together" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe can only be successful in this matter if all three institutions work together.
Wij kunnen hier alleen succes oogsten indien de drie instellingen samenwerken.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
Ik hoop dat we ooit allemaal in vrede en respect voor elkaar zullen samenleven.
EnglishBut it was the actions, together, of all of us that brought about that change.
Maar het waren de acties van ons allemaal samen die deze wijziging teweegbrachten.
EnglishWe must do all we can to bring about a society in which we can all live together.
Wij moeten al het mogelijke doen om een samenleving op te bouwen voor ons allemaal.
EnglishWe all stand together in our condemnation of manipulation and electoral fraud.
Wij zijn allen eensgezind in onze veroordeling van manipulatie en verkiezingsfraude.
EnglishAll institutions must work together to reach this solution as quickly as possible.
Alle instellingen moeten samenwerken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.
EnglishGenerally, we all leave the chamber together or all enter it together before votes.
Meestal verlaten wij samen de zaal en komen wij voor stemmingen samen binnen.
EnglishSo, now it's time to put it all together and design the ultimate TEDTalk.
Dus nu is het tijd om alles samen te voegen en het ultieme TED praatje te maken.
EnglishAnd the whole thing, if you add it all together, is over six billion nucleotides long.
In zijn geheel, als je het bij elkaar neemt, is het zes miljard nucleotiden lang.
EnglishI can answer all three together, or do I have to answer each question individually?
Kan ik de drie vragen tegelijkertijd beantwoorden, of moet ik per vraag antwoord geven?
EnglishThe Commission fully supports your call for us all to work together constructively.
De Commissie geeft volledige steun aan uw oproep om allen constructief samen te werken.
EnglishThe merit of this opinion is that it has drawn all the threads together.
Het bijzondere van dit advies is dat dat toch allemaal bij elkaar gebracht is.
EnglishI know that the Council is against it, but we could have kept this all together.
Ik weet dat de Raad daar niet voor is, maar dat hadden wij toch in één hand kunnen houden.
EnglishThat is why we want them released, together with all the other hostages.
Daarom willen wij dat zij worden vrijgelaten, samen met de andere gegijzelden.
EnglishLet us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
Laten we ons er allemaal voor inzetten dat de top van Cardiff de top van de mensen wordt.
EnglishAll of us together, Belgians and Europeans, need to answer these questions.
Wij moeten allen tezamen, Belgen en Europeanen, deze vragen beantwoorden.
EnglishUnless we all work together we will have failed the citizens of Europe.
Als wij niet allen samenwerken, laten wij de burgers van Europa in de steek.
EnglishAnd all you put together, in partnership, brings about the best music.
En alles wat je met elkaar samenstelt, leidt tot de mooist mogelijke muziek.
EnglishBut I declare, we all declare together, that no death sentence is a just sentence.
Tegelijkertijd echter verklaar ik, verklaren wij, dat geen enkel doodvonnis rechtvaardig is.
EnglishMore films were made in Ireland last year than in all previous years put together.
Er werden het laatste jaar in Ierland meer films gemaakt dan in alle voorgaande jaren samen.

Synoniemen (Engels) voor "all together":

all together

Vergelijkbare vertalingen voor "all together" in Nederlands

together bijwoord
together bijvoeglijk naamwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord