EN

all-time {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "all-time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe all know that, time and again, the European Union is faced with new challenges.
We weten allemaal dat de Europese Unie steeds weer voor nieuwe uitdagingen staat.
EnglishThe invasion of Kuwait and the subsequent Gulf War represented an all-time low.
De invasie in Koeweit en de daaropvolgende golfoorlog vormden een dieptepunt.
EnglishAt that time too, all the organisations, rules and interests formed a complex whole.
Ook daar was sprake van een complex geheel van organisaties, regels en belangen.
EnglishAnd gamers are willing to work hard all the time, if they're given the right work.
En gamers zijn bereid altijd hard te werken, als ze het juiste werk gegeven wordt.
EnglishIn fact, we're probably forming these microscopic cancers all the time in our body.
Waarschijnlijk vormen zich voortdurend zo'n microscopische kankers in ons lichaam.
EnglishThere is evidence that the human mouth and teeth are growing smaller all the time.
Er is bewijs dat de menselijke mond en tanden geleidelijk aan kleiner worden.
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Ik woonde al die tijd in de stad, omdat, om eerlijk te zijn, ik bang was voor bomen.
EnglishThe Commission, however, intends to reduce spending to below the all-time minimum.
De Commissie wil de steun echter tot een historisch dieptepunt terugbrengen.
EnglishWould this not have a better effect than tightening the standards all the time?
Zou dat niet beter werken dan de normen steeds maar verder aan te scherpen?
EnglishAnd indeed, we're going to be dropping these guys into that soup all the time.
We blijven dan doorgaan met deze jongens de hele tijd in die soep te gooien.
EnglishIt took time for life to break away from water, and it still beckons all the time.
Het leven had tijd nodig om los te komen van het water, en het wenkt nog voortdurend.
EnglishI said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Ik zei: "Nou, wat je moet doen is achter hen staan en ze de hele tijd bewonderen.
EnglishI meet people all the time who have those, and they're not necessarily happy.
Ik kom continu mensen tegen die dat allemaal hebben en die zijn niet per se gelukkig.
EnglishTherefore a common start to negotiations should be made with all at the same time.
Daarom moeten de onderhandelingen met alle landen tegelijk worden geopend.
EnglishOur proposals have not led to any significant results during all this time.
Die hebben echter in deze hele periode niet geleid tot enig resultaat van betekenis.
EnglishYou saved Uncle Hub, all this time carrying hundreds of pounds of gold?
Je hebt oom Hub gered... terwijl je de hele tijd honderden kilo's goud vasthield?
EnglishI have no doubt that stricter monitoring of working time, above all, is also required.
Vanzelfsprekend dient er vooral strenger gecontroleerd te worden op de arbeidstijden.
EnglishThe reality is that new information technologies are changing all the time.
De nieuwe informatietechnologie is voortdurend aan verandering onderhevig.
EnglishI think there's something deeply unhealthy about living all the time in schizophonia.
Ik denk dat er iets echt ongezonds is aan doorlopend in schizofonie leven.
EnglishSo these animals are wonderfully aggressive, and are really hungry all the time.
Deze dieren zijn fantastisch agressief, en hebben echt altijd honger.

Vergelijkbare vertalingen voor "all-time" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord