"all things considered" in het Nederlands

EN

"all things considered" - vertaling Nederlands

EN

all things considered [voorbeeld]

volume_up
all things considered
Things went quite well I think, all things considered.
En de dingen gingen vrij goed denk ik, alles wel beschouwd.

Voorbeeldzinnen voor "all things considered" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd all things considered, it was not a bad result for the international community.
En het uiteindelijke resultaat was zo slecht nog niet voor de internationale gemeenschap.
EnglishI think that, all things considered, Parliament is going a long way in the right direction.
Ik vind dat het Parlement betrekkelijk ver gaat in datgene wat er zou moeten gebeuren.
EnglishAll things considered, I believe that we can be satisfied with the position that we have reached.
Over het algemeen geloof ik dat wij tevreden kunnen zijn over de stand van zaken.
EnglishAll things considered, we must ensure sustainable agriculture with quality products in the EU.
Wij moeten in de EU een duurzame landbouw met kwaliteitsproducten tot stand brengen.
EnglishSo all things considered, I think this is an important report.
Alles in aanmerking nemend kunnen wij zeggen dat dit een belangrijk verslag is.
EnglishAll things considered, India has suffered less than expected from the economic crisis in Asia.
Al met al heeft India minder te lijden gehad van de economische crisis in Azië dan voorzien.
EnglishAll things considered, such Community harmonisation of work permits is not justified.
Over het geheel genomen is deze communautaire harmonisering van werkvergunningen niet gerechtvaardigd.
EnglishAll things considered, one may wonder at the fact that Europe has survived.
Men kan zich eigenlijk afvragen hoe dit Europa overleefde.
EnglishAs the rapporteur says, all things considered, the result is better than nothing.
Zoals de rapporteur zojuist al heeft aangegeven is het resultaat van dat alles uiteindelijk beter dan niets.
EnglishAll things considered, the reduction of structural commitments is more modest, closer to 6 %.
Al met al is de daling wat bescheidener van omvang: zo'n 6 %.
EnglishAll things considered, it can be said that the EU has delivered all that could be expected of it - and more.
Al bij al mogen we zeggen dat de EU gedaan heeft wat we verwacht hadden, en zelfs meer.
EnglishAll things considered, I am going to recommend, however, that we give discharge in all the areas.
Alles bij elkaar kan ik kwijting op alle gebieden aanbevelen.
EnglishAll things considered, we will support the compromise package, but with precious little enthusiasm.
Alles afwegende zullen wij het compromispakket steunen maar met buitengewoon weinig enthousiasme.
EnglishAll things considered, my group is in favour of starting negotiations with Latvia and Lithuania now.
Alles afwegend kiest mijn fractie ervoor de onderhandelingen met Letland en Litouwen nú te beginnen.
EnglishAll things considered, we have reason to be pleased and proud about our handling of the fight against terrorism.
Over het algemeen kunnen wij tevreden en trots zijn over onze aanpak van het terrorisme.
EnglishBut all things considered, the advantages outweigh the disadvantages.
Maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen.
EnglishAll things considered, we must respect the results.
Alles bij elkaar genomen, moeten wij de uitslagen respecteren.
EnglishThings went quite well I think, all things considered.
En de dingen gingen vrij goed denk ik, alles wel beschouwd.
EnglishAll things considered, the distinction between coregulation and self-regulation is appreciated here.
In laatste instantie wordt hier een waarderend oordeel gegeven over het onderscheid tussen mederegulering en zelfregulering.
EnglishAll things considered, I voted for the proposal.
Alles in overweging genomen heb ik voor gestemd.

Vergelijkbare vertalingen voor "all things considered" in Nederlands

considered werkwoord
things zelfstandig naamwoord
all bijvoeglijk naamwoord