"all the way from" in het Nederlands

EN

"all the way from" - vertaling Nederlands

EN

all the way from [voorbeeld]

volume_up
all the way from
volume_up
helemaal uit [vb.]
Dan, thanks to TED and to Bombardier Flexjet, Dan is here with us today all the way from Tewksbury.
Dankzij TED en Bombardier Flexjet is Dan hier vandaag bij ons, helemaal uit het verre Tewksbury.
Now, here to tell us about his astounding product for making cupcakes, all the way from Cheshire, England, please welcome...
Hier is, om u te vertellen hoe u de super product cakejes maakt, helemaal uit Cheshire, England, een warm applaus...

Voorbeeldzinnen voor "all the way from" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDan, thanks to TED and to Bombardier Flexjet, Dan is here with us today all the way from Tewksbury.
Dankzij TED en Bombardier Flexjet is Dan hier vandaag bij ons, helemaal uit het verre Tewksbury.
EnglishAny examination of the case must stretch all the way from the Delors cabinet up until Mr Prodi's Commission.
Het onderzoek in die zaak moet zich uitstrekken van het kabinet-Delors tot de Commissie-Prodi.
EnglishMr President, I should like to point out that in the public gallery, all the way from Granada...
Mijnheer de Voorzitter, ik zou er de aandacht op willen vestigen dat zich op de tribune uit Granada afkomstige...
EnglishNow, we're taking this basic idea of presenting comics in a visual medium, and then we're carrying it through all the way from beginning to end.
Het basisidee van een strip als visueel medium bekijken we van begin tot einde.
EnglishNow, here to tell us about his astounding product for making cupcakes, all the way from Cheshire, England, please welcome...
Hier is, om u te vertellen hoe u de super product cakejes maakt, helemaal uit Cheshire, England, een warm applaus...
EnglishAnd now just -- (Applause) All the way from sunny California we have Zem Joaquin who's going to ride the horse for us.
Dankjewel En dan nu -- (Applaus) helemaal vanuit het zonnige Californië, is hier Zem Joaquin, die het paard voor ons gaat berijden.
EnglishSo now, you're going to follow the line all the way from B to E. And I've one last request before I play this piece all the way through.
Dus nu gaat u de weg volgen helemaal van B tot E. ~~~ En ik heb een laatste verzoek voordat ik dit stuk helemaal speel.
EnglishIn fact, if you see the map, the range of their original habitat was all the way from the Indus in Pakistan to the Irrawaddy in Burma.
Zoals je ziet op deze kaart was het areaal van hun oorspronkelijke habitat helemaal van de Indus in Pakistan tot de Irrawaddy in Birma.
EnglishBring that person into your mind, and at the same time follow the line all the way from B to E, and you'll hear everything that Chopin had to say.
Neem die persoon in gedachten en volg tegelijkertijd de weg helemaal van B tot E, dan zult u alles horen wat Chopin te vertellen had.
EnglishIf we are to be able to motivate everybody, I believe it is extremely important for this message to be sent all the way from the top down or, if you prefer, from the bottom up.
Willen wij iedereen inspireren, dan moet deze boodschap volgens mij worden doorgegeven van de basis naar de leiding - of zo u wilt andersom.
EnglishIn fact, every major household name is allowing you to interact with their products on a daily basis -- all the way from Smart Cars to Prada to Ray Ban, for example.
Sterker nog, alle grote bekende namen laten je toe om hun producten interactief aan te passen - helemaal van Smart Auto's tot Prada en Ray Ban, bijvoorbeeld.
EnglishThis shows that it is cheaper today for businesses to manufacture EU flags in China and then import them all the way from China to the heart of the European Union.
Het is dus voor bedrijven tegenwoordig goedkoper om EU-vlaggen in China te produceren en ze vervolgens helemaal vanuit China naar het hart van de Europese Unie in te voeren.