"all the more reason" in het Nederlands

EN

"all the more reason" - vertaling Nederlands

EN

all the more reason [voorbeeld]

volume_up
all the more reason
volume_up
reden te meer [vb.]
All the more reason, therefore, for us to tackle this scourge of modern society.
Reden te meer, dus, om deze gesel van de moderne samenleving aan te pakken.
All the more reason for criticising the way in which this proposal has been hurried through.
Reden te meer om de wijze waarop dit voorstel erdoorheen gejaagd is, te hekelen.
That is all the more reason for us to get down to work.
Reden te meer om er de schouders onder te zetten.

Voorbeeldzinnen voor "all the more reason" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll the more reason to take the million dollars, wouldn't you think, Sylvia?
Alleen maar meer reden om de miljoen dollar aan te nemen, denk je niet, Sylvia?
EnglishAll the more reason, therefore, for us to tackle this scourge of modern society.
Reden te meer, dus, om deze gesel van de moderne samenleving aan te pakken.
EnglishThus, there is all the more reason for us to regard these revelations as a challenge.
Dit geeft ons des te meer aanleiding deze onthullingen als een uitdaging te zien.
EnglishAll the more reason for criticising the way in which this proposal has been hurried through.
Reden te meer om de wijze waarop dit voorstel erdoorheen gejaagd is, te hekelen.
EnglishAll the more reason, therefore, not to approve the request for urgent debate.
Alle reden dus om het verzoek om urgentverklaring niet in te willigen.
EnglishAll the more reason to have done with our crippling reliance on unanimity.
Laten we in dit besef de verlammende unanimiteitscultuur te lijf gaan.
EnglishAll the more reason why we should intervene on the strength of our partnership with Russia.
Des te meer is het nodig dat wij er ons ook vanuit ons partnerschap met Rusland mee bemoeien.
EnglishAnd those are the very days you have all the more reason to say thank you.
En die dagen heb je des te meer reden om "dank je" te zeggen.
EnglishAll the more reason, then, why he regrets not being able to present his report in person here today.
Daarom vindt hij het des te spijtiger dat hij vandaag niet zelf het verslag kan toelichten.
EnglishAll the more reason, then, for informing the public in advance.
Des te meer reden is er om de burgers van tevoren te informeren.
EnglishWe on this side of the Atlantic Ocean have all the more reason to first search our own hearts.
Een dubbele reden om aan deze kant van de Atlantische Oceaan eerst de hand in eigen boezem te steken.
EnglishAll the more reason for abandoning these WTO rules.
Het is een reden te meer deze WTO-regels open te breken.
EnglishThat is all the more reason for us to get down to work.
Reden te meer om er de schouders onder te zetten.
EnglishAll the more reason, then, why we must not forget it ourselves; if we did so, we would be extremely poor teachers.
Dan mogen wij dat zelf al helemaal niet verwaarlozen, anders zouden wij wel heel slechte leermeesters zijn.
EnglishAll the more reason to make sure we do it our way.
EnglishThere is all the more reason for doing so as Mr Petrosian has shown little sign of democratic behaviour in recent years.
Daartoe is des te meer reden aangezien Petrosian zich het afgelopen jaar weinig democratisch heeft getoond.
EnglishThis gave us all the more reason for concern over China's sabre-rattling at the time of the elections in Taiwan.
Het wapengekletter van China naar aanleiding van de verkiezingen in Taiwan heeft ons daarom des te bezorgder gemaakt.
EnglishAll the more reason why we are against workers in different countries being forced to compete against each other.
Des te meer zijn wij ertegen dat deze concurrentie wordt ingevoerd tussen de werknemers in de verschillende landen onderling.
EnglishAll the more reason then for me to be glad today as rapporteur that everything has gone smoothly with Eurojust.
Daarom verheugt het mij des te meer dat ik vandaag als rapporteur kan zeggen dat bij Eurojust alles van een leien dakje is gegaan.
EnglishAll the more reason to try to succeed.