"all the day" in het Nederlands

EN

"all the day" - vertaling Nederlands

EN

all the day {bijwoord}

volume_up
all the day
No need of staying with me all the day pushing my wheelchair."
Je hoeft niet meer de hele dag mijn rolstoel te duwen."
They are training themselves, as many young animals do, to the adult life where they will be called to track the sun all the day.
Ze oefenen zich zelf, zoals vele jonge dieren, voor het volwassen leven, waar ze geroepen zullen worden om de hele dag de zon te volgen.

Voorbeeldzinnen voor "all the day" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is in direct contrast to the reality of the situation we are all experiencing day by day.
Dit botst frontaal met de realiteit die wij dagelijks beleven.
EnglishNo need of staying with me all the day pushing my wheelchair."
Je hoeft niet meer de hele dag mijn rolstoel te duwen."
EnglishAfter all, one day we too will be part of the older population, since none of us is getting any younger.
Tenslotte gaan we allemaal deel uitmaken van de oudere generatie, want niemand van ons wordt er jonger op.
EnglishThey are training themselves, as many young animals do, to the adult life where they will be called to track the sun all the day.
Ze oefenen zich zelf, zoals vele jonge dieren, voor het volwassen leven, waar ze geroepen zullen worden om de hele dag de zon te volgen.
EnglishI was sitting here watching them the morning after the verdict, and all the day they were having a party, they celebrated, all of South Central, all the churches.
Ik zat hier naar ze te kijken de ochtend na het vonnis, en de hele dag hadden ze feest, ze vierden feest, heel South Central, alle kerken.

Vergelijkbare vertalingen voor "all the day" in Nederlands

day zelfstandig naamwoord
the lidwoord
all bijvoeglijk naamwoord