"all the best" in het Nederlands

EN

"all the best" - vertaling Nederlands

EN

all the best [voorbeeld]

volume_up
all the best
volume_up
het ga je goed [vb.]
Het ga je goed, Terry.

Voorbeeldzinnen voor "all the best" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWishing you all the best for your future career.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
EnglishOn behalf of Hal and myself, I wish all the best to your present and future selves.
Namens Hal en mezelf wens ik jullie huidige en toekomstige zelf het beste.
EnglishMr President, I wish you all the best, both personally and politically.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens u persoonlijk en als politicus het allerbeste toe.
EnglishWell done on your great exam results and all the best for the future.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
EnglishI wish your delegation and our EU delegation to COP 10 in Buenos Aires all the best.
Ik wens uw delegatie en onze EU-delegatie het allerbeste tijdens de COP 10 in Buenos Aires.
EnglishWishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
EnglishMr President, I wish you and the new Parliament all the best in your work.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens u en het nieuwe Parlement veel succes bij uw werkzaamheden.
EnglishWe hope that this first turn will be a successful one and we wish Austria all the best.
We hopen dat deze eerste keer een succesvolle wordt en wensen Oostenrijk daarbij veel succes.
EnglishI wish the President-in-Office all the best in the pursuit of his ambitions.
Ik wens het Raadsvoorzitterschap veel succes met zijn ambities.
EnglishMr President, I wish you and all your colleagues a merry Christmas and all the best for 1999.
Overigens, Voorzitter, ik wens u en alle collega's goede Kerstdagen en een gelukkig 1999.
EnglishHe sent me an email, saying, "If you get this thing off the ground I wish you all the best."
Hij stuurde me een e-mail: "Als je dit ding van de grond krijgt, dan wens ik je het beste."
EnglishPersonally and on behalf of my Group, I wish her all the best for the future.
Ik wens haar persoonlijk en in naam van mijn fractie het allerbeste met haar toekomstige bezigheden.
EnglishMr President, allow me to wish you all the best in your new role.
Mijnheer de Voorzitter, staat u mij toe u het allerbeste te wensen in uw nieuwe positie.
EnglishI wish you all the best in your work over the coming six months.
Ik hoop dat uw inzet de eerstvolgende zes maanden vrucht zal afwerpen.
EnglishIn that I take pride, and I wish you all the best for the future.
Daar ben ik trots op en ik wens u alle goeds voor de toekomst.
EnglishI am sorry to see this highly respected colleague leaving Parliament and I wish him all the best.
Ik zie deze gewaardeerde collega met spijt uit dit Parlement vertrekken en wens hem alle goeds toe.
EnglishI would like to thank him for his helpful and considerate cooperation and to wish him all the best for his new post.
Ik dank hem voor zijn collegialiteit en wens hem in zijn nieuw ambt veel succes.
EnglishI wish you all the best in the implementation of that project.
Ik wens u heel veel succes bij het uitvoeren van dat project.
EnglishI wish you much success in your further career, and all the best.
Ik wens je veel succes en alle goeds in je verdere leven.
EnglishWe wish Belgium all the best for its twelfth presidency.
Wij wensen België veel succes met zijn twaalfde voorzitterschap.

Vergelijkbare vertalingen voor "all the best" in Nederlands

best bijvoeglijk naamwoord
Dutch
best bijwoord
Dutch
the lidwoord
all bijvoeglijk naamwoord