"all-round" in het Nederlands

EN

"all-round" - vertaling Nederlands

NL

"all-round-" - vertaling Engels

EN

all-round {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all-round (ook: many-sided, versatile, wide)
NL

all-round- {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
all-round- (ook: veelzijdig)

Voorbeeldzinnen voor "all-round" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis all-round view demonstrates the enormous complexity of the issue of enlargement.
Dit totaalplaatje geeft de enorme complexiteit van het onderwerp uitbreiding weer.
EnglishIts goal must be the all-round development of young people as individuals.
Ook de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid van de jongeren moet de aandacht krijgen.
EnglishAnd he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
En hij wilde het niet alleen in de herfst, hij wilde het het hele jaar door.
EnglishThis is all the wrong way round, and is contrary to the spirit of the European Union.
Dit alles is een stap terug, een tegenslag voor de Europese Unie.
EnglishLastly, we must have all parties round the negotiating table.
Uiteindelijk moeten we alle betrokkenen aan de onderhandelingstafel krijgen.
EnglishI must say one more thing on this matter; it is after all the last round of speeches this evening.
Ik zou daarover tijdens dit laatste debat van vanavond nog het volgende willen zeggen.
EnglishHowever, what we have from the Council is the result of some good work all round.
Wat wij hier echter van de Raad voor ons hebben liggen is, alles bij elkaar genomen, het resultaat van goed werk.
EnglishBuilding such a common position is not easy, it requires compromise all round.
Het opbouwen van zo'n gemeenschappelijk standpunt is geen eenvoudige taak en vereist compromissen op alle fronten.
EnglishThe police service in Northern Ireland is an example of a service which has that sort of all-round capacity.
De politie van Noord-Ierland is een voorbeeld van een dienst met deze allround capaciteit.
EnglishWhat the European Parliament wants is an all-round approach.
Het gaat het Europees Parlement om een gecombineerde aanpak!
EnglishI would like you to explain this for me in a moment, for that would be the best solution all round.
Ik zou graag willen dat u toch daar nog een toelichting op geeft straks, want dat zou het beste zijn.
EnglishWe have also concluded the debate within its allocated time, so there is good news all round.
We hebben het debat ook nog afgesloten binnen de daarvoor gereserveerde tijd, dus er is niets dan goed nieuws.
EnglishAs far as trade is concerned, there are advantages all round.
Voor de handel is de overeenkomst dus zeker voordelig.
EnglishIt was good to see all-round commitment most definitely present at all the desks at the Conference.
Ik vond het goed om te zien dat op die conferentie die inzet bij alle werktafels wel degelijk aanwezig was.
EnglishIn this way, he stands to lose out all round.
Op deze manier heeft hij nog lang geen ' tabak ' van zijn productie.
EnglishThis will also serve to rebuild confidence all round.
Dan kunnen we ook het vertrouwen in Europa weer herstellen.
EnglishThe area that is most lacking, in my opinion, is the all-round perspective; other areas also affect water policies.
Wat ik het meest mis, is de totaalvisie; andere gebieden beïnvloeden namelijk het waterbeleid.
EnglishI believe that this results in satisfaction all round.
Ik denk dat er een grote mate van tevredenheid is.
EnglishFinally, I am glad to note the agreement all round on the need to raise the visibility of the partnership.
Tot slot ben ik blij dat er overeenstemming is over de noodzaak om meer bekendheid te geven aan het partnerschap.
EnglishOn the crucial issue of the institutions, however, the proposal of a satisfactory all-round formula is to its credit.
Op het belangrijke terrein van de instellingen wordt in de resolutie een bevredigende oplossing voorgesteld.

Synoniemen (Engels) voor "all-round":

all-round

Vergelijkbare vertalingen voor "all-round" in Nederlands

round voorzetsel
round bijvoeglijk naamwoord
round zelfstandig naamwoord
Dutch
all bijvoeglijk naamwoord